Hjem Nyheter Jødisk topp-politiker oppfordrer til en forent jødisk front mot koscherforbud

Jødisk topp-politiker oppfordrer til en forent jødisk front mot koscherforbud

0

JØDESPØRSMÅLET Ministeren for Israels diasporaspørsmål og et anonymt medlem av Knesset oppfordrer til en forent jødisk front mot koscherforbud. Forfatterne mener at Belgias nye dyrevelferdslover er antisemittiske og et første skritt mot et nytt «holocaust».

Illustrasjonsbilde. Foto: CC public domain.

For noen uker siden ble Belgias forbud mot ritualslakt av dyr godkjent av EU-domstolen. Dette gjelder blant annet jødisk koscherslakting, en rituell slaktemetode som betyr at dyrene får halsen avskåret og blør til døde uten noen form for bedøvelse. Rituell slakting har dermed blitt forbudt I Belgia som ulovlig dyremishandling.

Dette er noe ministeren for Israels diasporaspørsmål og en annen minister i det israelske parlamentet, Knesset, har erklært “bekymringsfullt”. De skriver i en debattartikkel i Jerusalem Post at europeiske dyrevelferdslover er en trussel mot jødiske samfunns videre eksistens i Europa.

EU-domstolen – som behandlet spørsmålet om forbud mot rituell slakting i Belgia – avgjorde at dyrevelferdsspørsmål ble prioritert fremfor den påståtte krenkelsen av jødisk religionsfrihet.

De jødiske forfatterne er ikke fornøyde, og krever i stedet mer av europeerne:

Spesielt med tanke på Europas vanskelige fortid, så må det gjøres mer for å verne om menneskerettighetene til jødiske samfunn og alle borgere.

Israelske myndigheter, jøder som bor i Europa og andre sionister har svart med bekymring for at europeiske land prioriterer dyrevelferd fremfor deres rett til jødisk tortur av dyr. Nå ber forfatterne alle jødene om å danne en samlet front for å bekjempe dyrevelferdslovene.

Med en felles strategi må man arbeide for jødenes sak både “ovenfra og under”. Det israelske diasporadepartementet anser seg å spille en viktig rolle i dette, og oppfordrer jødiske ministre, myndigheter og advokater til å ta affære.

Forfatterne mener at koscherslakting “viser barmhjertighet ovenfor dyret” og at europeerne i stedet burde forby jakt, da det av jødiske øyne anses å være verre enn torturslakting. De ønsker å bruke alle tilgjengelige midler for å påvirke politikere og media i europeiske land til å motarbeide lovene om dyrevelferd.

Til slutt oppfordrer forfatterne til det følgende:

Nå er tiden kommet for å tilslutte seg en jødisk koalisjon for å sikre styrken og overlevelsesevnen til europeiske jøder.