Hjem Historie Dagens historiske John Beaty og det jødiske jernteppet

John Beaty og det jødiske jernteppet

HISTORIE Den 22. desember 1890 ble den amerikanske etterretningsoffiseren John Beaty født. Han er kjent for å ha dokumentert den jødiske kommunismens trussel mot den vestlige sivilisasjonen.

680px-john-beaty

Etter at USA vant andre verdenskrig sammen med sine allierte, deriblant Sovjetunionen, brøt «den kalde krigen» ut. Winston Churchill kalte det hele for at Europa var fast i et «jernteppe», et utrykk som Joseph Goebbels var først til å bruke i en større politisk sammenheng. Akademikeren og etterretningsoffiseren John Beaty holdt fast ved dette begrepet i sin mest kjente bok hvor han ville vise at USA var omsluttet av «et jernteppe av sensur», under ledelse av enten regjeringen eller media, som begge var kontrollert eller under påvirkning av kommunistiske jøder.

John Beaty ble født i West Virginia den 22. desember 1890. Han begynte tidlig med akademiske studier før han i 1917 vervet seg og kjempet i første verdenskrig. Etter krigen fortsatte Beaty med studiene og tok blant annet doktoreksamen i filosofi og underviste før han deltok i sin andre krig. I denne andre verdenskrigen var Beaty militær etterretningsoffiser i den amerikanske myndigheten De forente staters kontor for krigsinformasjon.

Etter krigen innså flere amerikanske offiserer at de hadde kjempet for feil sak eller at USAs valg av allierte hadde resultert i en økt jødisk infiltrasjon av det amerikanske samfunnet. Den fremste, og mest frispråklige av dem mens han fortsatt var i militærtjeneste, var pansergeneralen George S. Patton som døde i en mystisk bilulykke. Andre var eksempelvis George Lincoln Rockwell (løytnant i marinen), James von Brunn (kommandør i marinen) og Pedro del Valle (generalløytnant i marinekorpset). Blant disse var også obersten John Beaty.

John Beaty skrev flere bøker om poesi og politiske emner. Hans bok «Race and Population» viser at han var rasebevisst før krigen.

I boken «The Iron Curtain Over America» (1951), som er hans mest kjente, ble Beaty en av de første til å dokumentere den kommunistiske undergravende virksomheten i USA, som var ledet av jøder. Beaty forklarer i boken også hvordan denne faren «fremkom og hvorfor den vil fortsette å plage oss». Den sionistiske lobbyorganisasjonen Anti-Defamation League (ADL) har kalt Beatys frispråklige bok for en av de mest antisemittiske bøkene noen sinne.

John Beatys «The Iron Curtain over America» ble anbefalt av andre høyere offiserer som innså at USA var infiltrert.
John Beatys «The Iron Curtain over America» ble anbefalt av andre høyere offiserer som innså at USA var infiltrert. Klikk for å forstørre.

Bokens hensikt var å fremstille «en objektiv presentasjon av ‘hvordan ting er’» med det overgripende målet å beskytte sivilisasjonen som Beaty mente var truet. I boken har Beaty brukt oppslagsverk (ofte jødiske), allment aksepterte historiske skrifter, statlige dokumenter, allment aksepterte kilder samt de-klassifiserte, men for almenheten vanskelige å få tak i, etterretningsdokumenter. Boken ble gitt ut i flere opplag helt frem til 1960.

«The Iron Curtain Over America» beskriver jødenes historiske bakgrunn fra khazarjødene, bosettingen av jøder i Europa, jødiske forhold i Russland og Tyskland frem til Haskalah-bevegelsen og kommunismens fødsel. Beaty viser at bolsjevikrevolusjonen var nesten utelukkende dominert av jøder og at de undergravende bevegelsene som dukket opp i sammenheng med den jødiske emigrasjonen til Amerika på slutten av 1800-tallet fulgte samme mønster som bolsjevismen i Russland.

Beaty viser i boken hvordan jøder kontrollerer informasjonsflyten i media og filmindustri og belyser emnene som var på dagsorden da boken ble skrevet: blant annet om «russiske» agenter i USA og den jødiske filmindustrien som den amerikanske kongressen ble tvunget til å agere mot.

Men denne innflytelsen fantes ikke bare i instanser som kontrollerte informasjonsflyten, men også i regjeringen og som rådgivere til regjeringsrepresentanter (helt opp til presidentene Franklin D. Roosevelt og Harry Truman). John Beaty lister opp følgende navn: Lee Pressman, Abraham George Silverman, Nathan Witt, Charles Kramer, John J. Abt, Max Lowenthal, og fastslår følgende:

I år 1952 er den amerikanske stillingen sterkere enn den russiske regjeringens stilling i 1917 i den grad at vi ikke akkurat har lidd et stort militært nederlag. Vår posisjon er imidlertid svakere på den måten at vår administrasjon ikke bare er tolerant til, men også infiltrert av personer som er fiendtlige til våre tradisjoner. Våre handlinger mot amerikanske kommunister må derfor inkludere selv de i regjeringen.

En del av det som Beaty skriver er kjent for de som våger lese det mangfold av bøker som i dag finnes om jødiske bevegelser i moderne tid, men Beaty var en av de første som skrev om disse emnene i etterkrigstiden og har blitt brukt som kilde til mange andre bøker; mye takket være hans nøyaktighet og kildehåndtering.

Beaty skal også ha vært en av de første – kanskje den aller første – som utfra demografiske opplysninger om den jødiske befolkningsmengden før og etter krigen stilte spørsmålstegn til nummeret seks millioner jøder. Beaty viser i boken at iløpet av bare ni år økte den jødiske befolkningsmengden til tross for at seks millioner skulle ha blitt utryddet i samme periode.

According to Appendix VII, «Statistics on Religious Affiliation,» of The Immigration and Naturalization Systems of the United States (A Report of the Committee on the Judiciary of the United States Senate, 1950), the number of Jews in the world is 15,713,638. The World Almanac, 1949, p. 289, is cited as the source of the statistical table reproduced on p. 842 of the government document.

The article in the World Almanac is headed «Religious Population of the World.» A corresponding item, with the title, «Population, Worldwide, by Religious Beliefs» is found in the World Almanac for 1940 (p. 129), and in it the world Jewish population is given as 15,319,359.

If the World Almanac figures are correct, the world’s Jewish population did not decrease in the war decade, but showed a small increase.

John Beaty gikk bort i 1961.

Les «The Iron Curtain Over America» i sin helhet HER.