Hjem Nasjonal kamp Kampanje for ytringsfrihet: Forby ikke Den nordiske motstandsbevegelsen!

Kampanje for ytringsfrihet: Forby ikke Den nordiske motstandsbevegelsen!

YTRINGSFRIHET Det finske politiet vil forby organisasjonen. Nå starter en kampanje for å opplyse folket om dette og for å hjelpe til med å forhindre det.

Det finske politiet har overlevert en begjæring om at de vil forby Den nordiske motstandsbevegelsen. De ønsker ikke å kriminalisere denne sivile politiske organisasjonen fordi den oppfordrer til lovbrudd eller for at menneskene i den har gjort noe ulovlig i egenskap av medlemmer, men for at de mener at Motstandsbevegelsen strider mot «god skikk», hvilket innebærer at man står i konflikt med «tidens retts- og moralbegreper».

Hvem eller hva bestemmer tidens retts- og moralbegreper? Ifølge begjæringen foreslås det for eksempel at det er mot god skikk å ha som mål å forlate EU, å returnere rasefremmede til sine hjemland og å forby folkefiendtlig media.

Selv de som ikke sympatiserer med Motstandsbevegelsen burde være urolige over politiets handling. Hvis det politiserte finske politiet får gjennom sin vilje kan de i fremtiden forby alle politiske opposisjonsgrupper for at de er «mot god skikk», selv om domstolen ikke skulle anse dem for kriminelle organisasjoner. Går forbudet igjennom i Finland finnes det dessuten fare for at vi får se liknende overgrep på ytringsfriheten også i resten av Norden.

Her og nå starter en kampanje i Finland, Norge og Sverige for å opplyse allmennheten om hvordan demokraturet vil kvele ytringsfriheten. For hvis ytringsfriheten forsvinner, hvilke veier står da igjen å gå?