Hjem Nasjonal kamp Aktivisme «Kampen skal tas til helt nye nivåer»

«Kampen skal tas til helt nye nivåer»

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Lørdag den 25. oktober arrangerte Den nordiske motstandsbevegelsen møte og foredrag med Klas Lund i Sundsvall i Sverige. Her følger en oppsummering av dagen.

KlasLund_ny

Klokken 17.30 lørdag ettermiddag begynte nysgjerrige personer å dukke opp på samlingsplassen for å etter en kort ventetid ta seg til lokalet hvor foredraget skulle holdes.

Ettersom arrangementet hadde blitt annonsert i forveien på Frihetskamp, dukket også journalister fra SVT og Sveriges radio opp på samlingsplassen. De hadde fra før av uttrykt interesse for å få delta på møtet, men ble informert om at de ikke var velkommen.

På plass i lokalet ble det servert både kaffe og kake, og før foredraget ble innledet kunne man også handle produkter fra Kampboden.

bokbord-2_ny

Ingemar Westerbring, sjef for Näste 4, hilset alle velkommen og gikk igjennom skjema for dagen før han presenterte foredragsholder Klas Lund, som ble møtt av kraftige applauser da han innledet foredraget.

Lund innledet foredraget med et historisk tilbakeblikk hvor han beskrev hvordan partiene på 1900-tallet representerte klasseinteresser og derfor hadde størst støtte blant den klassegruppe hvis interesser de representerte politisk. Dette forholdet har dog i stor grad forsvunnet, og i fremtiden vil velgerne i langt større grad stemme utifra etniske interesser, mente Lund.

Sverigedemokraternas (SD) fremganger er en del av denne utviklingen, og den mislykkede flerkulturen vil lede til en enda bredere støtte til partiet. Lund spådde til og med at Sverigedemokraterna vil bli Sveriges nest største parti allerede ved neste valg, og eventuelt det største partiet i Sverige i fremtiden. Videre sa Lund følgende om SD:

Sverigedemokraterna var antagelig fra begynnelsen, på 1990-tallet, et ærlig forsøk på å stoppe masseinnvandringen og redde Sverige fra flerkulturell ødeleggelse. Men i dag kan man konstatere at partiet i og med sin liberalisering har akseptert situasjonen og ikke har noen større ambisjoner om noen grunnleggende forandring. For eksempel å forsøke å få i gang en prosess hvor mange ikke-europeiske innvandrere sendes tilbake til sine hjemland. Snarere er det et parti som helt har tilpasset seg til de nye forholdene i det flerkulturelle Sverige.

Uten en grunnleggende revolusjonær vilje til forandring vil partiet komme til å føre en rent pragmatisk politikk hvor man velger å arbeide med det som er for hånden. Man har ingen ambisjoner om å sende hjem innvandrere eller skape et sunt og homogent samfunn, men vil i stedet føre en slags konservativ politikk der man i praksis vil forsøke å lindre sykdommens skadevirkninger uten å noensinne forsøke å kurere den.

I og med dette kan man konstatere at Sverigedemokraterna er et parti som i stedet for å ville snu utviklingen risikerer å befeste den gjennom å akseptere den.

kl_sundsvall9b1_ny

I foredraget sammenlignet Lund forholdet mellom Motstandsbevegelsen og Sverigedemokraterna med forholdet mellom kommunistene og sosialdemokratene på 1900-tallet. Både Motstandsbevegelsen og kommunistene står for en mer radikal linje, i motsetning til Sverigedemokraternas og sosialdemokratenes holdning. I tilfellet med sosialdemokratene og kommunistene vant de ikke-revolusjonære sosialdemokratene, men de historiske situasjonene skiller seg til Motstandsbevegelsens fordel, da Sverigedemokraterna aldri kommer til å vinne innflytelse over et etnisk homogent samfunn med sterk økonomisk tilvekst.

Sverigedemokraterna kommer i stedet til å eksistere i et katastrofalt flerkulturelt samfunn, og deres politikk kommer ikke til å gjøre noe med problemet, hvilket ifølge Lund innebærer at mange av Sverigedemokraternas sympatisører vil bli radikalisert og kan rekrutteres til Motstandsbevegelsen:

Man kan derfor si at SDs budskap absolutt vil gjøre dem store, ettersom de i stadig større grad vil tiltale vanlige svensker. Men deres politikk kommer aldri til å fungere i fremtidens Sverige, da den er fullstendig utilstrekkelig, og når de blir satt på prøve, så vil de mislykkes.

Dette innebærer at de som i dag og i morgen stemmer på SD, kan radikaliseres og trolig kommer til å bli radikalisert. Dette i motsetning til de som en gang i tiden stemte på sosialdemokratene, og som kunne se frem til en høyere levestandard og bedre arbeidsvilkår.

Der SD feiler kommer Motstandsbevegelsen inn i bildet, forklarte Lund med følgende ord:

Den nordiske motstandsbevegelsen skal utgjøre den revolusjonære og radikale kraft som Sverigedemokraterna kun rydder veien for. Den kraft som skal gjøre alt som står i dens makt for å befri Sverige fra det nåværende vanstyret og deretter skape et nytt og bedre samfunnssystem. […] Om Sverigedemokraterna er et parti som allerede har tilpasset seg til den flerkulturelle virkeligheten der etniske gruppelojaliteter spiller større rolle enn de gamle klasselojalitetene, så er Den nordiske motstandsbevegelsen enda mer tilpasset fremtidens virkelighet. Vi ser på partisystemet som en foreldet rest fra det gamle homogene Sverige, som ikke vil fungere i fremtidens flerkulturelle kaos. Der Sverigedemokraterna er tilpasset til å arbeide i systemet og være en del av og delta i spillet etter de gamle reglene, er Motstandsbevegelsens hensikt å være en organisasjon som tar kampen til helt nye nivåer.

Et av områdene Motstandsbevegelsen på kort sikt kommer til å prioritere, er å skape et sterkt eget medium. Lund forklarte:

En av våre viktigste oppgaver vil være å skape et sterkt medium som arbeider på alle relevante områder. Dette ettersom vi forstår at et sterkt medium som kan føre frem vårt budskap, er en av de viktigste faktorene for fremgang.

I slutten av foredraget gikk Lund inn på partidannelsen og gjennomgikk i grove trekk hva man kan forvente seg av partiet når det gjelder politiske spørsmål det kommer til å fokusere på, og hvilken innstilling partiet har.

Etter foredraget ble det igjen servert kaffe og kake. Deretter ble en spørrerunde innledet, og publikum fikk fritt stille spørsmål og diskutere med Klas Lund. Blant annet ble det spurt om hva Motstandsbevegelsen mener med sosialisme, hvordan organisasjonen tenker rundt et forent Norden, behandling av statsborgerskap, hvor viktig Internett er for bevegelsen, hvordan organisasjonen ser på samarbeide med lignende organisasjoner utenlands, og hvordan partiet vil stille seg til religiøse spørsmål. Også hvordan man bør se på Russland og det som hender i Ukraina, ble diskutert, da emnet ble tatt opp av en av de russiske kameratene i publikum.

Da foredrag og diskusjon var avrundet, tok Jesper Andersson fra Näste 5 ordet og informerte om viktigheten av å hjelpe til med å samle inn underskrifter til det nye partiet.

Da selve arrangementet var avsluttet, begynte folk sakte, men sikkert å forlate lokalet. Visse ble dog igjen noen timer ekstra og fortsatte interessante diskusjoner.

Flere bilder fra dagen:

Bilde fra samlingsplassen.
Bilde fra samlingsplassen.

Media på plass.
Media på plass.

media-2_ny

Kampboden solgte bøker og andre produkter.
Kampboden solgte bøker og andre produkter.

kortbetalning_nyfika_ny

Ingemar Westerbring hilset alle velkommen til foredraget.
Ingemar Westerbring hilset alle velkommen til foredraget.