Hjem Ukategorisert Kart over verdens mest rasistiske land

Kart over verdens mest rasistiske land

0

 RASISME  Ifølge en ny studie som har forsøkt å måle rasisme rundt om i verden er Sverige og Norge blant de minst rasistiske landene i verden.

rasism-karta-460x198_ny

I 80 land har mennesker blitt spurt hvilke type mennesker de ikke ville ha som naboer. Et av svaralternativene var «personer av en annen rase» og utifra hvor mange som valgte dette alternativet i et visst land har man bedømt hvor utbredt rasismen er i det landet.

Ifølge studien er Sverige verdens minst rasistiske land hvor bare 1,4 prosent av de som svarte oppgir at de ikke vil ha rasefremmede som naboer. Ifølge studien var Norge på tredjeplass med 2,8 prosent.

USA, Storbritannia og Sør-Amerika er også blant de minst rasistiske områdene ifølge studien. De mest rasistiske landene skal være Hong Kong, Bangladesh, Jordan og India.

Videre fremkommer det i studien at Europa generelt er splittet, da den vestlige delen er mer tolerant og den østlige mer rasistisk. Frankrike, der 22,7 prosent svarte de ikke ville være nabo med personer av en annen rase, utgjør dog unntaket.

Studien bygger på data som kommer fra World Value Survey, en undersøkelse som måler sosiale holdninger rundt om i verden. Visse mener at studien er upålitelig, da den har pågått over lang tid og således ikke speiler nåværende holdninger. Et annet stort problem med studien oppgis å være at rasisme er tabu i den vestlige delen av verden, hvorpå mange kanskje skjuler sine intolerante holdninger og lyver når de svarer på spørsmålene.

Kilde:
Map shows world’s ‘most racist’ countries (and the answers may surprise you)