Hjem Opinion Kommentar KI er en trussel mot menneskeheten

KI er en trussel mot menneskeheten

KUNSTIG INTELLIGENS Arjuna kommenterer nyhetene rundt OpenAI og bekymringene for kunstig intelligens.

Isaac Herzog, Israels president, og Sam Altman i Tel Aviv i juni. Tre måneder før Hamas gikk inn i Israel. Foto: Amos Ben Gershom / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

I november måned dette året ble KI-verden (kunstig intelligens) gjenstand for en rekke kontroverser og anklager, og hvor selv Elon Musk ble sentral. Det hele startet med at jødiske Sam Altman ble tvunget til å trekke seg av en rekke ansatte i firmaet OpenAI, et firma som Elon Musk var med på å grunnlegge. Til å begynne med ble det fremstilt som om de ansatte hadde skrevet et brev til firmaets styre der de uttrykte bekymring for et prosjekt Altman sto bak, og som i følge disse hadde potensiale til avansert abstrakt og kritisk tenkning. Brevet ble overlevert av Ilua Sutskever, en venn av Musk, og sistnevnte mente at det faktum at Sutskever stilte seg bak brevet tydet på at bekymringene var reelle.

Altman måtte dermed trekke seg, men ble like etter ansatt av Microsoft for å jobbe med KI der. Etter en prosess få kjenner omstendighetene rundt ble imidlertid styret som hadde avsatt Altman selv sparket og inn kom i stedet de to jødene Greg Brockman, som hadde valgt å trekke seg da Altman fikk sparken, og tidligere finansminister i USA, Larry Summers. Like etter var Altman også selv på plass igjen til å lede OpenAI.

I kjølvannet av dette har det også blitt nærmere kjent hvilket prosjekt Altman sto bak, og nå har frie tøyler for, og det viser seg å være langt alvorligere enn man hadde tenkt, og som Musk hadde mistanke om. Altman selv har i et intervju bekreftet eksistensen av prosjekt «Q», en utvikling av KI med potensiale til intet mindre enn å «utrydde menneskeheten». Det er også blitt kjent at brevet som de ansatte skrev faktisk inneholdt disse opplysningene og bekymringene.

Kort sagt vil en potensiell konsekvens av «Q» være at denne utvikler en selvstendig vilje og en intelligens som kan gjøre den fiendtlig mot mennesker, og dermed oppfatte disse som en trussel, med ytterste konsekvens at disse vil måtte utryddes. En liten forsmak på dette har vi fått ved Israels invasjon av Gazastripen hvor KI nå blir brukt i systematisk og ekstensiv grad, for noe som ser ut til å være et kalkulert folkemord. Systemet som er brukt heter «Habsora», «Evangelium», og «uavhengige» eksperter hevder at systemet selv velger ut Hamas-mål, men at mennesker i umiddelbar nærhet også vil bli rammet. Det at opp til 75% av de som Israel har drept er barn og kvinner, det palestinske folkets fremtid og dets reproduktive evne med andre ord, indikerer imidlertid at systemet blir brukt til nettopp å sørge for at det palestinske folket aldri vil bli i stand til å opprettholde sin reproduktive evne på mange generasjoner.

Musk uttrykte for øvrig at dette var en åndelig kamp så vel som en materiell, mellom de som prioriterte kunstig intelligens over menneskelige kvaliteter, og omvendt. Og hva gjør man i en situasjon hvor en gruppe sitter på monopol med denne teknologien, og denne gruppen ikke anser andre, det vil si alle utenfor gruppen, som Mennesker? Dette går da også rett inn i debatten rundt transhumanismen. I en verden hvor vi har gått fra folkefellesskapet, til det atomiserte individet, er det noen som hevder at det neste naturlige steget ligger bakenfor Mennesket, en realitet hvor Mennesket blir oppfattet og behandlet som en algoritme. Slik som nettopp det den homofile jødiske historikeren Yuval Noah Harari forsøker å etablere som en legitim og fornuftig tanke. Dehumaniseringen dette medfører, hvor Mennesket kun er et tall, vil da naturlig nok også gjøre folkemord til utelukkende et datateknisk spørsmål. Selv de fleste dyr vil i dag utløse visse etiske og moralske betraktninger hos de fleste av oss; et tall i en prosessor vil nok derimot ikke utløse store sympatien.

Jødene selv vil nok henvise til Tikkun Olam ved utviklingen og implementeringen av denne teknologien, og NRK korrespondent i Israel, Sidsel Wold, var i en reportasje positiv henrykt over utsiktene dette prinsippet kan spille i Midt-Østen. Hun forutsetter da implisitt at jødenes interesser og definisjon av en god verden å leve i for alle, sammenfaller med det resten av verden ser for seg som sine interesser og sin definisjon av en god verden. Og basert bare på de siste månedenes hendelser er det lite som tyder på at det er tilfelle.