Hjem Opinion Kronikk Kina vs The Jew World Order

Kina vs The Jew World Order

KRONIKK Lars Torsman skriver om hvordan globalistene påvirket Kina og hvordan Kina deretter forsøkte å frigjøre seg fra globalismens klør. Denne artikkelen er den femte og siste delen av artikkelserien om Kina.


Inntil 1971 var «Kina» representert av Taiwan (Republikken Kina) i FN. Det året ble det erstattet av fastlands-Kina (Folkerepublikken Kina). Taiwan var en av grunnleggerstatene i FN og har siden 1991 uten hell sendt inn en forespørsel om å bli med i FN igjen. Hva skjedde rundt denne tiden som skiftet Vestens fokus fra Taiwan til Kina?

Globalistenes tidligere planer for Kina

Den noe antisemittiske jøden Henry Kissinger, som døde i november 2023, besøkte Kina i 1971 som nasjonal sikkerhetsrådgiver for USAs president Richard Nixon. Året etter dro presidenten selv dit. Men så tidlig som 22. mars 1969 hadde en konferanse funnet sted for å fremme forholdet mellom Vesten og Beijing.

Konferansen ble ledet av Artur Goldberg, president for American Jewish Committee, og senator Jacob Javits, ærespresident for jødiske krigsveteraner og visepresident for B’nai B’rith. Konferansen tok et klart standpunkt til fordel for en tilnærming mellom Washington og Beijing, og Goldberg ønsket at det kommunistiske Kina skulle bli med i FN, noe som skjedde to år senere.[1]

Tidligere samme måned hadde den kinesisk-sovjetiske grensekonflikten begynt. Lavintensitetskrigen varte i noen måneder, men førte til en langvarig forverring av forholdet mellom de to kommunistlandene.

Det tok ikke lang tid før vestlige kapitalister handlet og tilranet seg det kommunistiske Kina. Manhattan Chase Bank (tilknyttet Rockefeller) innledet et partnerskap med Kinas største bank i 1973[2]. Samme år blir det amerikanske selskapet Pullman Kellog og filialen Kellog Continental tildelt en kontrakt for å bygge åtte agrokjemiske fabrikker, og selskapet Louis Dreyfus (grunnlagt av en jøde med det navnet), som spesialiserer seg på handel med korn, selger 400 000 tonn amerikansk hvete til Kina.

Det var imidlertid ikke før 1. januar 1979 at USA offisielt anerkjente Kina, og i forbindelse med dette ble USAs forhold til Taiwan kuttet for en stund.[3]

Mao Zedong styrte landet til sin død i 1976, så endringen mot Vesten begynte allerede i hans tid. I forbindelse med Maos død ble «Firerbanden» arrestert, som var en gruppe venstreradikale som drev den blodige kulturrevolusjonen. To år senere ble Deng Xiaoping landets leder, og ledet nasjonen mot en mer økonomisk fornuftig politikk, og forlot den sentrale planøkonomien som karakteriserte maoismen til fordel for det som kom til å bli kjent som «sosialisme med kinesiske særtrekk».

En ny verdensorden kan ikke oppnås uten Kina. Derfor samlet rundt tretti medlemmer av Trilateral Commission seg for første gang i landet 24. til 25. mai 1981. En av de besøkende på møtet var David Rockefeller. Så tidlig som i 1890 hadde dynastiets grunnlegger, John D. Rockefeller, donert 300 000 små parafinlamper til Kina. Før oljen ble stor i forbrenningsmotorer, var parafinlamper det viktigste bruksområdet for det svarte gullet. Ti år senere kjøpte kineserne over 90 prosent av parafinen fra Rockefellers Standard Oil Company.

Trilateral Commission logo, merk at de tre pilene kan tolkes som tre seksere: 666. Organisasjonen ble grunnlagt av David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski i 1973.
Bilde: Public domain

Kina fulgte imidlertid ikke i liberalismens og den korrupte parlamentarismens fotspor. I 1989, samme år som Berlinmuren falt, demonstrerte studenter voldsomt på Den himmelske freds plass, men regimet slo ned på demonstrantene. En alternativ historieutvikling ville vært at Kina delte Russlands skjebne på 1990-tallet. Da hadde Kina i dag kanskje ha vært en amerikansk vasallstat med parlamentarikere klare til å bli kjøpt og solgt til høystbydende.

Dabizi = stornesene

«Stornesene» er et av flere kinesiske begreper som brukes for å beskrive vestlige. En annen er «gweilo» som oversettes til både «spøkelsesmenn» og «djevelmenn» eller til og med «de utenlandske djevlene». Den humorfiendtlige PK-ismen ser ikke ut til å regjere der borte.

Skjermbilde fra en japansk reklamefilm der en japansk spiller spiller en europeer.

Når vi snakker om storneser, kan ikke jøder infiltrere Kina som de gjorde i Vesten på grunn av deres utseende. Til tross for dette er jødiske agenters kamp for kommunismen i Kina så betydningsfull at det finnes avhandlinger om emnet.[4]

Her er et utvalg av jøder som var involvert i kinesisk kommunisme: Jakob Rosenfeld (en lege som ble general i den kommunistiske hæren), Sideny Shapiro (jobbet i utenlandsk presse og litteratur i Maos Kina), Sidney Rittenberg (jobbet i pressen og som oversetter for Mao), Shafick Hatem (til tider lege for Mao, helsedirektør etter 1949), Mikhail Borodin og Grigory Voitinskij (begge var ifølge den israelske lærde Yitzhak uunnværlige for grunnleggelsen av det kinesiske kommunistpartiet), David Crook (jobbet for NKVD og deretter den britiske hemmelige tjenesten med kommunistisk organisasjon i Kina) og Solomon Adler (representant for det amerikanske finansdepartementet i Kina under andre verdenskrig, som sammen med jøden Harry Dexter White sørget for at de kinesiske nasjonalistene ikke fikk et da avgjørende lån for å dempe den voldsomme inflasjonen i landet).[5]

En historisk kuriositet er at mens jødene kjempet for kommunismen i Kina, kjempet tyskerne for nasjonalismens seier, både under Weimar-republikken og Det tredje riket. Det var ikke før i 1938, da Joachim von Ribbentrop ble utenriksminister, og den andre japansk-kinesiske krigen var i full gang (brøt ut i 1937) at tyskerne trakk sin støtte til Kina. Tyskernes rolle i landet var å trene nasjonalisthæren, lede dem i kamp og gi dem ammunisjon.

Kinesisk propaganda fra ca. 1930. Legg merke til at den kinesiske soldaten bærer Stahlhelm.

Men det første man som en værbitt antisemitt får i tankene når man tenker på jøder Kina, er selvfølgelig Sassoon-familien. Hundre år før Storbritannia startet andre verdenskrig ved å erklære Tyskland krig, startet denne familien opiumskrigen mot Kina fordi keiseren prøvde å stoppe den ulovlige britiske importen av opium til landet. Det var verdens største narkolanger gjennom tidene, David Sassoon, som hadde fått verdens mektigste imperium til å kjempe for ham. Sammenlign dette med den mer berømte Pablo Escobar, som døde i en skuddveksling med politiet.

Sassoon-familien kom opprinnelig fra Bagdad, hvor de hadde vært bankierer. Men da osmanene, uten grunn selvfølgelig, la press på jødene i byen, flyktet de til Bombay hvor David Sassoon ble født. Snart solgte de bomull og deretter opium til Kina. Jewish Encyclopedia sier følgende om ham:

Han ansatte bare jøder i sin virksomhet, og uansett hvor han sendte dem, bygde han synagoger og skoler for dem. Han importerte hele familier av jøder.

Videre står det at «hans virksomhet, som inkluderte et monopol på opiumshandelen, strakte seg så langt unna som Yokohama, Nagasaki og andre byer i Japan. Sassoon tilskrev sin store suksess til det faktum at han hadde ansatt sine sønner og at hans agenter strengt fulgte jødisk lov.

Disse narkotikahandlerne ble adlet i Storbritannia og giftet inn i Rothschilds. I dag ledes familien av Baron James Sassoon, som har fungert som leder av Financial Action Task Force, en G7-gruppe som hevder å jobbe mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Baronen bør ha god forståelse for dette, siden han selv har vært med på å gjemme milliarder på Caymanøyene for seg selv.[6]

Selveide Kina vs. det kapitalistiske Vesten

Et problem med dagens kapitalisme er at den beskatter inntekt fra arbeid i større grad enn kapital, og dermed gjør de rike stadig rikere. Inntektsskatten er lavere i Kina enn i vårt langstrakte land.[7] Gini-koeffisienten for rikdom (dvs. ikke for inntekt) er 0,881 i Sverige; vi er et av verdens mest ulike land når det gjelder rikdom – mer ulik enn oligarkisk Russland eller monarkistisk Saudi-Arabia. I USA er tallet 0,850 og i Kina er det 0,701.[8]

Som vi kan se i grafen, har de rike blitt rikere selv i Kina de siste to tiårene.
Grafikk: World Inequality Database

Siden Kinas befolkning nylig har begynt å synke, kan vi forestille oss at folk som jobber for sin inntekt, vil være relativt velstående i Kina i fremtiden på grunn av et relativt lavt konkurransenivå på arbeidsmarkedet. I Sverige, derimot, øker befolkningen stadig, gjennom innvandring, og når økonomien ikke vokser tilsvarende, øker konkurransen i arbeidsmarkedet og situasjonen blir vanskeligere for dem som lever av å jobbe.

Det såkalte kommunistiske Kina har offentlige utgifter tilsvarende 35 prosent av BNP. Tallet er 50 prosent i Sverige og 42 prosent i USA. Kinesisk gjeld er høy, spesielt for deres selskaper, men deres lån er interne i landet og ikke til utenlandske långivere.[9] Statsgjelden utgjør 77 prosent av BNP (35 prosent i Sverige). Husholdningenes private gjeld er også høy, med 62 prosent av BNP (92 prosent i Sverige). Mer enn 90 prosent av kineserne eier boligene sine, mens i underkant av to av tre svensker gjør det.[10]

De vestlige statene har nesten alle svært stor statsgjeld. Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har følgende land (sortert fra mest til minst forgjeldet) offentlig gjeld som overstiger 100 prosent av BNP: Japan, Hellas, Italia, USA, Frankrike, Spania, Portugal, Canada, Storbritannia og Belgia. Siden den amerikanske og europeiske statsgjelden er så høy, er det viktig at de kan låne til lave renter, men deres tyveri av russiske penger har åpenbart motsatt effekt, store aktører er motvillige til å låne penger til disse statene fordi pengene kan fryses eller stjeles om man er en slem goy.

Heri ligger et økonomisk våpen for Kina. Så lenge Kina opprettholder sine dollarreserver og amerikanske statsobligasjoner, fungerer disse som en trussel mot USA fordi Kina har makt til å skade økonomien.

Verdens valutareserver. Over 23 år falt USD med 0,3% per år, men nedgangen har akselerert betydelig de siste årene. Tallet fra 2023 er fra 30. juni (IMF).

Er Vesten utkalkulert?

Vestens våpen mot Kina er å flytte «sin» produksjon fra Kina til andre land i den grad det er økonomisk mulig. Apple planlegger å flytte en fjerdedel av sin mobiltelefonproduksjon fra Kina til India i løpet av de neste tre årene. Toll på kinesiske varer er et annet mulig våpen. USA har økt gjennomsnittstollen på kinesiske varer med seks ganger de siste fem årene.[11]

Det er sannsynlig at vi snart vil se EU innføre høye tollsatser på kinesiske elbiler.

Italia var det eneste G7-landet som sluttet seg til Silkeveien kontraktsmessig og har nå forlatt prosjektet. Den nyvalgte presidenten Javier Milei i Argentina sier at landet ikke vil bli med i BRICS som planlagt. Så situasjonen mellom USA og vasallstatene vis-à-vis Kina blir kaldere.

Selv om USA ikke lenger har industrien den hadde for flere tiår siden, er 16 av verdens 20 største børsnoterte selskaper amerikanske, deretter er en saudiarabisk, en fransk, en taiwansk og en kinesisk. Vesten er også kulturelt overlegen. Selvfølgelig er det vanskelig å sammenligne filosofi og litteratur fra forskjellige kulturer, men film, og spesielt musikk, er internasjonale fenomener, og Kina har ikke produsert en Ridley Scott eller verdensberømte band.

Kineserne har heller ikke gjort seg kjent som gode krigere. Tvert imot er deres historie fylt med angrepene fra krigslignende steppefolk som har trengt inn i landet og erobret det. Men dagens teknologiske krigføring kan endre krigen fra soldatens til arbeiderens favør. Det kan bli viktigere å ha disiplin til å bygge droner i en fabrikk enn mot til å risikere livet på slagmarken.

Kinas lederskap

Kina er ekte tradisjonalistisk, de tilber fortsatt forfedrene, som vi gjorde før individualistisk kristendom bestemte frelse for ens egen sjel over ens familie. I familier der tilbedelse fortsatt praktiseres, er det faren, ikke en prest, som utfører ritualet. Kanskje fordi de ikke ser ut til å stille seg selv spørsmål om styresett, men ser ut til å være fornøyd med å ha en leder i landet, som en tradisjonell familie har en far.

Den kinesiske mentaliteten er altså svært forskjellig fra vår egen, og det er greit å ta hensyn til dette når man kritiserer det kinesiske systemet for sosial kreditt. Selv om vi blir kvalm av et slikt system, er det ikke sikkert at kineserne selv vil gjøre det. Forresten, vi har det samme systemet, men her blir altruistiske ting straffet, som om man prøver å redde folket sitt.

Er ledelsen i Beijing, som ser ut til å gå fra suksess til suksess, geopolitiske mestere? Koronapolitikken tyder på at dette ikke er tilfelle. I en periode var en null-covid-politikk på plass. Den ble imidlertid brått avskaffet på slutten av 2022. Denne beslutningen ble kanskje tatt på grunn av de landsomfattende protestene mot nedstengningen av landet, og økonomisk press.

I alle fall trenger kineserne sannsynligvis ikke å være genier for å beseire Vesten, siden både Europa og USA ødelegger seg selv innenfra. Parasitten ødelegger verten og dermed seg selv, fordi han ikke vil kunne hoppe videre til Kina når Europa faller som et dødt tre. Forhåpentligvis vil noe vakkert og kraftig vokse ut av det råtnende treverket.

Referanser: