Hjem Nyheter Globalt Kjøttetere har bedre mental helse enn veganere og vegetarianere, viser 18 studier.

Kjøttetere har bedre mental helse enn veganere og vegetarianere, viser 18 studier.

VITENSKAP Ved å gå gjennom 18 studier med tilsammen 160.257 deltakere har man konkludert med at de som ikke spiser kjøtt har en betydelig større risiko for å utvikle angst og depresjon, enn kjøttspisere. Det er USA-baserte Evolving FX som har gått gjennom studiene og utgitt rapporten «Meat and mental health: a systematic review of meat abstention and depression, anxiety, and related phenomena.»

Foto: Siri Juell Rasmussen

– Risikoen og fordelen ved vegansk og vegetarisk diett har vært diskutert i århundrer, men vår undersøkelse viser at kjøttspisere har bedre psykisk helse, sier Edward Archer, Chief Science Officer ved Evolving FX og en av forskerne bak rapporten.

Studien viste følgende: En av tre vegetarianere og veganere opplever angst eller depresjon i løpet av sine liv; dobbelt så mange vegetarianere som kjøttetere kommer til å bruke reseptbelagt medisin for behandling av mentale sykdommer; to til tre ganger så mange vegetarianere og veganere kommer til å tenke på eller utføre selvskading (inkludert selvmord); generelt sett var konklusjonen at det å ekskludere en hel matvaregruppe, som kjøtt, ga betydelig større risiko for mentale problemer.

I etterkant av publiseringen har kritikere av rapporten forsøkt å argumentere for at den ikke sier noe om hva som kom først hos de utsatte gruppene: de mentale problemene, eller den veganske/vegetarianske dietten. Det er likevel en klar indikasjon på at valg av diett i det minste sier noe om risikoen/tilbøyeligheten for mentale problemer, om disse allerede er der, eller kommer som en følgelidelse senere i livet. Uansett, selv om denne studien ikke slår kategorisk fast at fravær av kjøtt ikke er den utløsende faktoren for de mentale problemene, kan man i det minste slå fast at det «kjøttfrie» miljøet tiltrekker seg en proporsjonal, betydelig andel psykologisk skakkjørte individer, sett i forhold til de som spiser kjøtt. Studier som viser en direkte korrelasjon mellom en utelukkende plantebasert diett og mentale problemer som følge av dette er imidlertid gjennomført av andre. Kort fortalt: frukt, grønnsaker og planter inneholder en del næringsstoffer , vitaminer og mineraler (mikronæringsstoffer), problemet er at kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg disse, de lar seg ikke absorbere. Og mange av disse er essensielle for at hjernen skal fungere optimalt, og dermed for vår mentale helse.

Les også:
EUs nye triks for å bote depresjon: Dop i form av nesespray