Hjem Nyheter Norge Klimakrav i Oslo: Alle drosjer skal være utslippsfrie

Klimakrav i Oslo: Alle drosjer skal være utslippsfrie

«KLIMAKRISEN» Fra og med 1. november i år skal drosjenæringen være utslippsfri. Dette til tross for dårlig infrastruktur for lading.

Drosje fra OsloTaxi. Foto: Jan-Tore Egge, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

I september 2020 ble det vedtatt av Oslo byråd at fra 1. november i år skal alle drosjer som har løyve i Oslo være utslippsfrie. Med nullutslipp menes det at drosjekjøring ikke har utslipp knyttet til en forbrenningsprosess i motoren. Dette skriver Dagsavisen.

Dette bekymrer nestleder i Norges Taxiforbund, Anne Karlsen Hove, som forteller til Dagsavisen at lade-infrastrukturen ikke er god nok og vil fortsatt ikke være det fra 1. november.

– Ifølge forskriften MÅ vi være elektriske. På bensinstasjoner som tilrettelegger med lynladere, står vi i kø og venter sammen med private og nyttekjøretøyer som ikke er underlagt samme regler. Dette skaper vanskelig arbeidsforhold for oss. Derfor er dedikerte plasser viktige, sier Anne.

– Det er mangel på ladestasjoner. I dag har vi noen i Roald Amundsens gate, på Stovner, i Trondheimsveien 100 og noen på Bryn. Lade-infrastrukturen er ikke god nok. Vi ble lovet dedikerte drosje-ladere fra Bymiljøetaten, men der har de ikke levert, forteller Anne, som selv kjører elektrisk drosje.

Selv i dag står drosjer i kø for å lade sammen med alle andre som trenger lading. Taxiforbundet mener det børe settes opp minst 100 ladestasjoner dedikert drosjer, for at de skal kunne kjøre utslippsfritt uten bekymring for hvor de kan lade.

– Vi trenger lynladere og ikke kommunens egne ladeplasser som tar altfor lang tid når vi er på jobb. Det jobbes med å sette opp noen flere punkter, men langt ifra nok til å dekke den etterspørselen som vil være etter 1. november, forteller Anne til Dagsavisen.

– Næringen har hatt møte med Oslo kommune. Norges Taxiforbund avdeling Oslo ønsker ikke å utsette «Forskrift om miljøkrav til kjøretøy i løyvepliktig drosjetransport innenfor Oslo kommunes grenser» men vi påpeker at Oslo kommune ikke har oppfylt sine forpliktelser for gjennomføring av lokal forskrift for Oslo. Biler i skiftordning vil alltid ha en utfordring med hjemmelading da sjåfør og eier ikke bor samme sted, forteller Anne.