Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Klimatrussel og virkelige miljøproblemer

Klimatrussel og virkelige miljøproblemer

MILJØ Daniel Gerdås forklarer i denne artikkelen sitt syn på den såkalte klimakrisen og andre mer konkrete miljøproblemer.

Ingen kan ha unngått alle klimaalarmene vi daglig fores med. «Vi har 10 år på oss til å snu utviklingen før det er for sent, isbreene smelter, jorden blir varmere for hver dag som går, Golfstrømmen vil stoppe, store deler av jorden vil bli ubeboelig, ørkenene utvider seg, Arktis smelter og havnivået vil stige flere meter».

Nye trusler, krav og press hagler. Milliarder brukes på ny teknologi, forskning og prosjekter. Alle som stiller spørsmålstegn ved noen ting påklistres epitetet «klimafornekter», et skjellsord i klasse med rasist eller «holocaust»-fornekter, og tystes effektivt. Klimatrusselen er i dag ifølge de styrende det aller største politiske spørsmålet og er dessuten en veldig økonomisk vinst for menger av forskjellige interesser. Som av et sammentreff går også klimaspørsmålet hånd i hånd med flyktningiveren og kampen mot rasismen. Kjendiser og politikere konkurrerer om hvem som kan være mest «radikal» i klimaspørsmålet for å få så mye oppmerksomhet som mulig. Bak disse skjuler det seg sterke globalister med sin egen agenda.

For personer som ser den globalistiske agendaen bak og som legger merke til de noen ganger åpenbare løgnene om klimaet er det lett å ta motsatt parti. Der det finnes politiske eller økonomiske interesser finnes heller ingen saklighet eller objektivitet. Ingen fakta kan man tro på. Alt er vinklet og tilpasset for å passe inn på den politiske eller økonomiske interessen forespråkeren er ute etter. Det er derfor ytterst vanskelig å selv finne noen fakta for å danne seg sin egen oppfatning.

Også den «klimafornektende» siden har sine interesser eller bygger på veldig amatørmessig forskning. Men, bare for at løgnaktige globalister ytrer en sak betyr det da med automatikk at det er en løgn? Bare for at han selv har sin egen ondskapsfulle agenda og har vinklet sannheten for å passe inn, betyr det at han i utgangspunktet har helt feil?

Mennesket har satt seg som herre over alt levende. Jorden, naturen og dyrelivet finnes bare for å tjene mennesket. Alt kan derfor plyndres og utsuges. Havene suges rene for alt fiskeliv, skogene drepes med store sluttfellinger for å gjøres om til industrialiserte treplantasjer, byene og industriene brer seg ut over det som tidligere var en levende natur. Gigantiske overflatebrudd åpnes for å grave ut verdifulle mineraler med store giftutslipp som følger, matjord drepes for alt levende med industrialisert dyrking med lavt næringsinnhold og våre vann fylles med plast, kjemikalier og legemiddelrester. Alt dette bare for å nevne noen av problemene.

Både dyre- og plantearter dør ut i et stadig mer akselererende tempo samtidig som invasive arter tar over. Langsomt, men sikkert, er vi på vei til å ta livet av vår planet. Selvfølgelig har alt dette stor påvirkning på hele vår jord. Hvordan dette påvirker klimaet kan diskuteres, men at det skjer en dramatisk og negativ påvirkning på naturen går ikke å motsi. Hvis klimaet blir varmere eller kaldere og om dette er til følge av våre utslipp eller ikke og hvilken påvirkning det livsviktige stoffet karbondioksid har på klimaet, kan vi få et svar den dagen da forskningen atter er fri og hviler på en saklig og objektiv grunn. Frem til da kan vi dog ikke lukke øynene for de tydelige tegnene på ødeleggelse og deres konsekvenser.

Hvordan skal da dette løses? Neppe gjennom forbud av plastsugerør, kraftig økte skatter på drivstoff som bare påvirker landsbygden og lavinnteksttagere, enda mer bidrag til den tredje verden eller å fylle landet vårt med såkalte klimaflyktninger. Absolutt ikke gjennom en politikk som kun er rettet mot å begrense og slå ut vanlige mennesker samtidig som eliten gagnes. Radikale løsninger må til og en totalt omstilling av vårt syn på naturen.

Mennesket er ikke herre over naturen, men er en del av naturen og er like avhengig og understilt naturens lover som alt annet levende. En revolusjon kreves for å knuse dagens styremåte for å så bygge opp et helt nytt samfunn!

Kapitalismen og globalismen må knuses. Det er rovdriften som kapitalismen fører med seg som er roten til all ødeleggelse med den evige veksten og den konstante maksimeringen av inntekt som grunnlag. Globalismen går hånd i hånd med kapitalismen og kan ikke skilles fra hverandre. Frihandelen må derfor opphøre, store globale bedrifter må forbys fra å bedrive sin virksomhet, hele aksjemarkedsystemet hvor en bedrifts verdi kun ligger i dets spekulerte verdi må opphøre, bedrifter må pålegges harde krav om miljøvennlig og bærekraftig virksomhet og bedrifter som ikke tar ansvar skal eksproprieres.

Bankene må nasjonaliseres, for vår økonomi må ligge i våre egne hender og ikke styres av fremmede interesser. Store naturressurser og viktige samfunnsresurser må nasjonaliseres. Disse skal eies av folket og gagne folket. De skal ikke være inntektskilder for storbedrifter eller utenlandske interesser. Store jordeiere må fratas en viss del av sin mark som i stedet skal gis til personer med kunnskap og interesse a landbruk eller skogsbruk. Det er ikke rimelig at noen enkeltpersoner eier og kontrollere mesteparten av all mark. Dessuten føler den mindre jordeieren antakeligvis mye større kjærlighet og således ansvar for den jorden har eier sammenliknet med storbonden som kun ser på hvordan han kan få så stor økonomisk vinning som mulig fra denne jorden, som eksempel.

I stedet skal småskala jordbruk/skogsbruk oppmuntres. Selvforsørging av både mat og produkter må premieres og oppmuntres, likeså småforetaksvirksomhet. Innenlandsk produksjon skal være grunnlaget til alt og derfor skal også høye tollsatser settes opp mot all import der varen faktisk skulle kunne blitt produsert innad i Norden i stedet. Der egenproduksjon ikke er mulig skal byttehandel med andre land være første steg for å komme bort fra dagens økonomiske system hvor penger kontrollert av en tredjepart alltid skal være et mellomledd.

Med et helt nytt politisk og økonomisk system kan vi stoppe ødeleggelsen og i stedet bygget opp et nytt samfunn hvor vi lever i harmoni med naturen. Lover som gagner miljøet, dyrelivet og folket kan skrives. Vi kan ha en levende landsbygd, et rikt naturliv, naturlig og næringsrik kost og et friskt og sunt folk. Med fri forskning kan vi produsere ny teknologi som fører vårt folk fremover uten å være på bekostning av naturen.

Alt dette kan vi forandre i Norden når Den nordiske motstandsbevegelsen har tatt makten. Omverden kan vi forsøke påvirke gjennom press, men naturødeleggelsen er et globalt problem. Det spiller ingen rolle hvor dyktige vi er i Norden så lenge omverden fortsetter å ødelegge naturen. Her må også overbefolkning tas opp. En stadig større befolkning skal føs av jordens begrensede ressurser. Denne overbefolkningen står dog ikke vi hvite for, men det er et problem som er skapt av oss. Det er gjennom vår bistand, gjennom vår teknologi som vi har gitt bort til dem og gjennom helsetjenestene som vi har funnet opp som har muliggjort eksplosjonen av folkeøkningen hos disse.

Skulle vi umiddelbart stoppe alle bidrag, all såkalt humanitær hjelp, all eksport til disse landene og all medisinsk hjelp kommer befolkningen i disse landene raskt gå ned og de vil tvinges til å finne sin naturlige balanse i forhold til naturen og finne tilbake til sin plass i sin evolusjonære utvikling. Når dette har skjedd vil de ikke lenger være på et nivå hvor de kan ødelegge miljøet.

Dessverre så har vi ikke makten i dag, og før vi har den kommer vi ikke kunne gjøre spesielt mye på det store nivået. På den enkeltes nivå bør dog alle streve etter et liv nærmere naturen. Gå ut i naturen, flytt ut på landsbygden bort fra byens betong og kunstige livsstil, dyrk deres egen mat og fød opp deres egne dyr. Det dette fører til er, foruten et lykkeligere og friskere liv, kontakt med naturen. At man lærer seg å sette pris på det naturen gir og forståelsen at man må gi noe tilbake til naturen, gleden over naturlig og sunn mat og at ansvaret for naturen da også naturlig vokser frem.

I stedet for å konsumere kan vi, når dette går, produsere våre egne ting eller bytte oss til dette mot noe annet vi selv har produsert. Velg ellers å handle nærprodusert fra gårder og fabrikker dere vet har godt dyrehold eller miljøtenkning. Selv om stor skyld ligger på de store globale bedriftene er ikke enkeltmennesket heller uskyldig. Det er det enkelte mennesket som opprettholder dette systemet gjennom sin konsumpsjon, der lav pris ofte er det viktigste, og hvor også den enkelte ofte investerer sine penger i aksjer og fond i globale bedrifter. Unngå derfor unødvendig konsumpsjon og investert deres penger i samme system som er så ødeleggende.

Livsstilen og det økonomiske og politiske systemet vi har i dag ødelegger og dreper vår natur. Da vi er en del av naturen betyr også dette at vi selv kommer til å gå under til slutt hvis ingenting gjøres. Det er dog mulig å forandre og redde, men det er kun gjennom en radikal nasjonalsosialistisk politikk og levemåte dette er mulig.