Hjem Historie Dagens historiske København bombes av de allierte – 123 sivile omkommer

København bombes av de allierte – 123 sivile omkommer

HISTORIE Den 21. mars 1945 ble Shellhuset i København bombet av britiske fly. 86 skolebarn døde i angrepet.

Shellhuset_210345

Morgenen den 21. mars tok 20 Mosquito-fly fra No. 2 Light Bomber Group av fra sine baser i England for å gjennomføre «Operation Carthage». Målet var å bombe Shellhuset i København, som var hovedkvarter for Gestapo i Danmark. Operasjonen var svært hemmelig, og de britiske RAF-pilotene hadde blitt informert om den samme dag.

shell02

Flytypen som ble brukt i dette angrepet var Havilland Mosquito som var et lett angrepsfly. Disse flyene ble hovedsakelig brukt til bakkestøtte og bombing når det var nødvendig med presisjon. Det ble ofte angrepet i veldig lav høyde. De 20 Mosquito-flyene delte seg etter avgang opp i tre angrepsbølger som fulgte forskjellige ruter til målet. Med seg hadde de 44 250-kilos bomber. Bare én av disse angrepsbølgene fulgte den planlagte ruten og nærmet seg København fra riktig retning. Da den første angrepsbølgen passerte et varelager traff et av flyene en lyktestolpe på 30 meters høyde. Bombene som flyet bar på løsnet i sammenstøtet og traff et hus i nærheten av en skole – elleve personer omkom.

Resten av den første angrepsbølgen traff det tiltenkte målet og slapp bombelasten over Shellhuset. Til sammen ble Shellhuset truffet av åtte bomber og drepte omtrent 50 tyske soldater og like mange sivile dansker. Også et mindre antall fanger ble drept.

Da den andre angrepsbølgen fløy inn over København lå det tykk røyk fra det styrtede flyet over byen. Dette ble forvekslet med å være treff i det tiltenkte Shellhuset. Flere av flyene i den andre angrepsbølgen slapp sin bombelast over Jeanne d’Arc-skolen, hvor mer enn 450 barn befant seg. Da den tredje angrepsbølgens fly ankom stod skolen allerede i brann, men dette skulle få enda flere katastrofale følger da alle bortsett fra ett av de angripende Mosquito-flyene slapp sin bombelast over skolen. Sammenlagt døde 123 sivile i angrepet, hvorav 86 var barn.

Minnestein for barna som ble drept i bombingen.
Minnestein for barna som ble drept i bombingen.

Ulykke eller ikke, de allierte var ikke kjent for å være så samvittighetsfulle når det kommer til sivile i fiendeland. Måneden tidligere hadde briter og amerikanere bombet Dresden, en tysk by uten militær betydning, for å spre maksimalt med terror og panikk blant sivilbefolkningen. Winston Churchill var direkte ansvarlig for bombingen av Dresden (men forsøkte senere å distansere seg fra den) sammen med RAFs kommandant Sir Arthur «Bomber» Harris, av enkelte også kalt «Butcher Harris». Den kyniske kommandanten brydde seg ikke om sivile omkomne så lenge de «hjalp til å bevare livet til allierte soldater». Harris har blant annet sagt at han betraktet de gjenstående tyske byene som «ikke verdt en eneste britisk grenadier» og at han «ville ha ødelagt Dresden igjen». I RAFs egen artikkel om bombingen av København skrives det i forbifarten om en «uheldig hendelse», men nevner ingenting om de sivile som ble bombet til døde. Antageligvis var heller ikke de danske skolebarna «verdt en eneste britisk grenadier».