Hjem Nasjonal kamp Kommentar angående NRKs innslag om Motstandsbevegelsen

Kommentar angående NRKs innslag om Motstandsbevegelsen

MOTSTANDSBEVEGELSEN Her følger en kommentar fra Haakon Forwald om NRKs reportasje om Motstandsbevegelsen lørdag kveld.

NRK Dagsrevyen sendte lørdag kveld en lengre løgnreportasje om Den nordiske motstandsbevegelsen basert på intervjuer med blant annet forræderen Henrik Holappa. En artikkel basert på samme reportasje ble publisert på NRK samme kveld med overskriften «De er klare til å bruke vold».

Frihetskamp har tidligere denne uken kommentert det tidligere finske medlemmet Henrik Holappas avhopp og forræderi i tre artikler.

Jeg ble selv kontaktet av NRKs journalist Tormod Strand den 20. mai og informert om at de hadde gjennomført intervjuer med Holappa i Oslo, og en forespørsel om hvorvidt organisasjonen ønsket å kommentere hans påstander.

Holappa-bok
Henrik Holappa har gitt ut boken «Jeg grunnla en nynazistisk organisasjon» på et venstreekstremt bokforlag.

Med tanke på at reportasjen skulle omhandle vår organisasjon, men basert på Holappas syn på den, følte jeg det var på sin plass å takke ja til å komme med kommentarer.

Da organisasjonens uttalelser ble innvilget svært lite plass i både reportasjen og NRKs artikkel, og med tanke på at mediadekningen har gitt svært mange nye lesere, gjengir jeg her mine svar i sin helhet, og avkrefter dermed også en del av de løgnaktige påstandene og ubegrunnede antakelsene som ble fremmet.

Påstand: Motstandsbevegelsen er en høyreekstrem organisasjon og ønsker rasekrig.

Den nordiske motstandsbevegelsen er ingen «høyreekstrem gruppering», men en nordisk nasjonalsosialistisk organisasjon. Vi ønsker på ingen måte rasekrig, men ser på det som en eventuell fremtidig konsekvens av den pågående masseinnvandringen.

Påstand: Motstandsbevegelsen ønsker nasjonalsosialistisk revolusjon, organisasjonens drivkraft er hat, Adolf Hitler forfektet rasebasert hat, og organisasjonen tror masseinnvandring vil lede til utryddelsen av de europeiske folkene.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en revolusjonær nasjonalsosialistisk organisasjon, ja. Drivkraften og motivasjonen til Motstandsbevegelsen er dog ikke «hat» , men snarere kjærlighet til sitt eget folk og sin egen rase. Rasebasert hat var naturligvis heller ikke Adolf Hitlers drivkraft, noe Holappa vet utmerket godt selv. At masseinnvandring kombinert med lave europeiske fødselstall vil lede til utryddelsen av de europeiske folkene, er et ubestridelig faktum.

Påstand: Holappa spekulerer i medlemsantall hva gjelder Norge og Norden.

Henrik Holappa har ikke vært aktiv i organisasjonen på mange år, og da han var det hadde han kun innsyn i medlemsantall hva gjelder Finland. Alle utsagn vedrørende dette blir derfor kun spekulasjoner fra hans side.

Påstand: Spekulasjoner omkring medlemsantall og vekst.

Vi går aldri ut med medlemstall, men jeg kan bekrefte at organisasjonen fortsetter å vokse over hele Norden. Masseinnvandringen og alt det katastrofale som følger i dens kjølvann, bidrar naturligvis til dette.

Påstand: Holappa påstår organisasjonen er villig til å bruke vold til hva enn den måtte ønske å oppnå.

Motstandsbevegelsen tillater, i likhet med norsk lov, at man benytter vold i selvforsvar. Offensiv voldsbruk er ikke tillatt, og kan medføre utkastelse fra organisasjonen. Dersom våre aktivister blir angrepet når de for eksempel deler ut flyveblader, så forsvarer de seg naturligvis.

Påstand: Holappa påstår han var helt sentral i ledelsen av Motstandsbevegelsen på et nordisk nivå, og derfor har et godt innsyn i lederskapets strategier.

Dette stemmer ikke. Henrik Holappa var, for mange år siden, sentral i ledelsen av den finske avdelingen. Etter han avgikk som leder for Finland har han dog hatt begrenset med innsyn og innflytelse i organisasjonen og dens indre liv, både hva gjelder Finland og Norden.

Engasjement