Hjem Verdensanskuelse Kulturmarxisme Kommentar angående NRKs løgnartikler om Motstandsbevegelsen og vår kamp mot homolobbyen

Kommentar angående NRKs løgnartikler om Motstandsbevegelsen og vår kamp mot homolobbyen

KOMMENTAR Frihetskamp vil i dag publisere to kommentar-artikler av Gjesteskribent som tar for seg NRKs hetsartikler om Motstandsbevegelsen og av kritikere av homolobbyen.

Løgnmedia, med systemmedia NRK i spissen, kjører i dag en kampanje for å normalisere og popularisere homoseksualitet i samfunnet – og samtidig kritisere og forsøke å latterliggjøre kritikere av homobevegelsen og dens samfunnsnedbrytende virksomhet.

NRK har hittil publisert tre artikler hvorav én er en såkalt filmpresentasjon av hva «ytre høyre» står for og ønsker å oppnå. Her nevnes det at man er imot ikke-europeisk innvandring. At man ønsker å fremheve og opphøye den naturlige kjernefamilien, og at man er imot såkalte ekteskap for homoseksuelle. Noen forklaring på hvorfor gis ikke, naturligvis.

Artikkel nummer to starter med en historie om et polsk homoseksuelt par som hevdes ha blitt utsatt for vold. Voldelige angrep på homoseksuelle påstås være frekvente og at Polens myndigheter skal utvise en uvilje til å oppklare og straffeforfølge dette. Forklaringen til dette er ifølge NRK at Polens regjering er en del av «ytre høyre».

Det beskrives deretter en situasjon i Europa der homoseksuelle er under angrep og nærmest er «fritt vilt» i Europas gater. Storbritannia og Frankrike løftes frem, men belegg for påstandene presenteres naturligvis ikke. Intensjonen er så klart et forsøk på å gjøre voldelig forfølgelse av homoseksuelle som en uunngåelig konsekvens av at «høyreekstremister» får politisk makt.

Artikkelen beveger seg deretter over på Norge og hovedfokus blir Den nordiske motstandsbevegelsen. NRK beskriver medlemmene som kriminelle voldsforbrytere som blant annet ønsker å stanse masseinnvandring. Deretter har man intervjuet en aktiv meningsmotstander, Kristoffer Lorang Mathisen, som hevder at Motstandsbevegelsen sprer frykt blant de homoseksuelle i Norge.

– Det har skapt mye redsel og usikkerhet blant unge, noen har ringt meg midt på natta. Når du ser hvor langt de går i resten av Europa, blir man redd for at det kan skje her, forteller Lorang til NRK.

At Lorangs såkalte frykt er oppdiktet, og ren og skjær propaganda, er ikke vanskelig å gjennomskue. Lorang er en offentlig person og står frem i løgnmedia med navn og bilde. Han er dessuten leder for organisasjonen Skeiv Ungdom i Østfold og har tidligere tatt til orde for å innskrenke rettighetene til Motstandsbevegelsen. Han gikk også ut til forsvar for en militant homogruppe som ifjor sommer okkuperte en offentlig strand i Østfold for å ha «sextreff».

Siste artikkel er en film fra Motstandsbevegelsens torgmøte i Østfold hvor man kan se en reporter fra NRK gå rundt å forsøke å intervjue aktivister fra organisasjonen. Ingen vil naturligvis stille opp, foruten om én reporter fra Nordfront TV som humoristisk går med på at de kan «intervjue hverandre». Hensikten med denne filmen er å forsøke å fremstille det som om Motstandsbevegelsen ikke vet hvorfor de ønsker å «knuse homolobbyen», men bare er imot det fordi «ytre høyre» har en irrasjonell «frykt for det ukjente».

Hovedintensjonen med å publisere disse propaganda-artiklene fra folkefiendtlige NRK er primært å kritisere, stigmatisere og latterliggjøre kritikere av homolobbyen og dens agenda. Herunder faller så klart Motstandsbevegelsen, men også mange nasjonalister, innvandringskritikere og konservative.

Det bør også nevnes her at NRK ikke én eneste gang, hverken via telefon eller e-post, har forsøkt å nå Motstandsbevegelsen for en kommentar angående saken. Ikke heller har de tatt seg bryet med å lese Motstandsbevegelsen politiske program, eller en av de svært mange artiklene her på Frihetskamp som tar opp emnet homolobbyen.

De forsøker å fremstille trusselen mot homoseksuelle som reell og dagsaktuell, og spesielt dersom såkalte «høyreekstreme» får makten. Samtidig forsøker de gjennom desinformasjon og løgner å fremstille kritikerne av homolobbyen som irrasjonelle, ignorante og hatefulle personer og grupperinger som egentlig bare har en «frykt for det ukjente».

Vi vil i løpet av dagen publisere flere artikler som belyser homolobbyen, dens agenda og ikke minst de destruktive følgene det kan få for samfunnet, folket og enkeltindividet. Neste artikkel fra meg vil hete «Hva er homolobbyen og hvorfor skal den bekjempes?» og vil bli publisert her på Frihetskamp senere i dag.