Hjem Opinion Kommentar Kommentar om Den nordiske motstandsbevegelsens kommende valgkampplan

Kommentar om Den nordiske motstandsbevegelsens kommende valgkampplan

KOMMENTAR Den Nordiske Motstandsbevegelsens leder kommenterer partiets presenterte valgplan hvor det meddeles at man foruten i Riksdagsvalget også kommer til å stille opp til kommunestyrevalget i Ludvika, Munkedal, Vetlanda og Örkelljunga.

Forrige valg i 2018 var den første gangen noensinne at Den nordiske motstandsbevegelsen stilte opp i det politiske valget, med alt det innebærer. Selv om vi ikke kom inn noe sted hvor vi stilte, bød den intensive valgkampen oss på ekstremt mye oppmerksomhet, nye medlemmer og sympatisører, samt massevis av gode erfaringer. På tross av en faktisk enorm motarbeidelse fra etablissementet, media og de øvrige partiene var vi faktisk veldig nær ved å komme inn i Ludvika kommunestyre, og selv om Riksdagsvalget rent stemmeantallsmessig ikke gikk noe videre, gjorde vi likevel et bedre valg enn hva Sverigedemokratene og mange andre partier gjorde de første gangene de noensinne deltok i valg.

Det føles som en selvfølgelighet for oss at vi nå i 2022 stiller opp i valget til Ludvika kommunestyre igjen. At listen der toppes av Pär Öberg føles like opplagt. Foruten at Öberg er en skarp debattant og sta kjempe med over 30 år bak seg i den nasjonale kampen har han jo faktisk til og med erfaring med å sitte innvalgt i Ludvika kommunestyre da han representerte Den nordiske motstandsbevegelsen innvalgt på et SD-mandat i fire år.

Pär Sjögren holder tale ved Den nordiske motstandsbevegelsens valgtelt i Ludvika, 2018.

Noe som er like artig som at vi stiller opp i Ludvika igjen er at vi i år stiller opp på flere steder enn i det forrige valget, og at kommunene er vel utvalgt utifra hvor vi tror at vi kan bedrive en vellykket valgkamp og med svært sterke representanter. I Munkedal, Vetlanda og Örkelljunga har vi spredt propaganda i mange år, og det er nok få på disse stedene som aldri har hørt snakk om Den nordiske motstandsbevegelsen. Spesielt i Vetland har vi i de siste årene vært utrolig aktive, så det å da få stille opp der med Vetlanda-sønnen og den fremgangsrike redesjefen, Hampus Maijala, det føles fantastisk!

Hva vi kan oppnå i Sverigedemokratenes sterkeste område i hele landet, Örkelljunga, skal også bli riktig interessant å skue. En god del av innbyggerne der tenker man jo burde være lei av Sverigedemokratenes tamhet og tilpasning på dette tidspunktet. Agitatoren Sebastian Elofsson kommer til å være en perfekt kandidat for å røre om i gryten i den skånske kommunen.

I Bohuslän har Rede 2 profilert seg i lengre tid, og i Munkedal er jeg overbevist om at vi kan nå ut vel med vårt budskap og finne gode sympatier, og hvem skulle kunne gjøre det bedre enn riksrådsmedlemmet og den drevne radiosjefen Fredrik Vejdeland?

Vårt fremste mål med å stille opp i valgkampen på samtlige av disse stedene er å lokalt forankre organisasjonen der vi allerede har en viss støtte. Uansett om vi stemmes inn eller ikke er jeg helt overbevist om at vi kommer til å virkelig synes og høres på disse stedene, og at det helt klart kommer til å være til gagn for kampen både i og utenfor disse områdene, så vel umiddelbart som på sikt.

Bor du i Ludvika, Munkedal, Vetlanda eller Örkelljunga har du altså i år endelig et sunt alternativ å stemme på. Et nasjonalsosialistisk parti som alltid setter vårt eget folk i både første og andre rekke og som aldri kommer til å la seg korrumperes.

Et bilde som trolig ikke kommer til å bli virkelighet gjennom noe politisk valg.

Angående riksdagsvalget forstår vi selvfølgelig at vi, i likhet med øvrige nasjonale partier som stiller opp i valget, ikke kommer til å ta oss forbi 4%-sperren og komme inn i maktens finrom. Vi forstår dessuten at vi under rådende omstendigheter aldri ville tillates å gjøre det selv om vi så fikk tilstrekkelig mange stemmer. På tross av dette stiller vi så klart opp med en liste også til riksdagsvalget.

Den nordiske motstandsbevegelsen er der som alternativ for deg som forstår at vi ikke kommer til å kunne stemme oss ut av de enorme problemene vi står overfor som folk og land, men at det i stedet kreves handling. At det trengs handlingskraftige menn og kvinner i stedet for politikere for å kunne skape forandring.

Den nordiske motstandsbevegelsen utgjør et rakrygget valg. Et revolusjonært valg. Med din stemme støtter du oss moralsk og hjelper til med å gi den nordiske revolusjonen legitimitet!