Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Kommentar til Antirasistisk Senters seneste rapport

Kommentar til Antirasistisk Senters seneste rapport

28

KOMMENTAR Frihetskamp kommenterer Antirasistisk Senter sin rapport om «nazister» i Norge.

Organisasjonen Antirasistisk Senter, ledet av blant annet folkeforræderen Rune Berglund Sten og jøden Ervin Kohn, har nylig sluppet en såkalt rapport om «nynazistiske miljøer i Norge». Rapporten er forfattet av innvandreren Mohammad Shoaib Sultan, som i tillegg til å arbeide for Antirasistisk Senter, også er politiker i Miljøpartiet De Grønne. Han har tidligere vært sekretær i Islamsk Råd Norge.

Innholdet i rapporten er ikke noe unikt i seg selv og inneholder de sedvanlige propaganda-løgnene og den tradisjonelle hetsen man kan forvente seg fra en folkefiendtlig organisasjon som Antirasistisk Senter. Samtidig med at rapporten ble utgitt, ble det også publisert flere artikler som sammenfattet innholdet i rapporten.

Skjermdump fra Antirasistisk.no.

Vi hadde opprinnelig ikke tenkt til å kommentere hverken løgnene eller hetsen til den folkefiendtlige organisasjonen, men da vi de seneste dagen har blitt oppringt av en rekke journalister som vil ha en kommentar om rapporten og påstandene som blir fremmet i den – ser vi helt klart behovet. Sjansen er dessuten stor for at innholdet i rapporten får stor spredning gjennom fiendemedia, og det er derfor på sin plass at sannheten finnes tilgjengelig på Frihetskamp og Motstandsbevegelsen.org.

Vi vil i denne artikkelen sitere og kommentere de groveste løgnene og den verste hetsen fra både rapporten og artiklene. Avslutningsvis vil vi runde av med en aldri så liten gladsak.

Organisasjonen ble forbudt i Finland tidligere i år etter at en av aktivistene drepte en motdemonstrant, og senere fikk en pris av organisasjonen for ugjerningen.

Nei, det finske systemet innledet forbudsrettssaken mot Motstandsbevegelsen etter de hadde funnet et smutthull i den finske foreningsloven som tilsa at foreninger måtte følge «god skikk». Motstandsbevegelsen ble forbudt fordi det finske regimet anså at organisasjonen ikke fulgte «god skikk».

Hva gjelder det påståtte drapet, så er dette naturligvis en grov løgn. Hendelsen Antirasistisk Senter refererer til har vært omtalt en rekke ganger her på Frihetskamp, og i tradisjonell løgnmedia, men kort oppsummert:

Jimi Joonas Karttunen, en multikriminell narkoman og meningsmotstander, oppsøker en offentlig aktivitet i regi av Motstandsbevegelsen i sentrale Helsinki. Han er alkohol- og/eller narkotikapåvirket, har med seg venner og opptrer aggressivt og spytter mot aktivistene.

Karttunen blir deretter irettesatt av aktivist Jesse Torniainen, og må oppsøke sykehus. Karttunen omkom én uke senere, som følge av hjerneblødning. Dette etter han hadde inntatt store mengder alkohol og narkotika både under og etter sykehusoppholdet. Torniainen ble frikjent for drap.

Løgnpropagandaen om konfrontasjonen i Helsinki har vært delt flittig også av etablert løgnpresse i Norge.

I nordisk (og internasjonal) løgnmedia ble Tornianen forhåndsdømt og utmalt som en morder fra dag én. Hetsen og løgnene var hinsides, og trykket mot ham som person – gigantisk. Utmerkelsen han fikk av organisasjonen var som følge av dette, og ikke som følge av selve konfrontasjonen.

Omfattende dyrking av Hitler og andre nazistiske skikkelser er gjennomgående, sammen med et fiendebilde av jøder i direkte tradisjon fra Nazi-Tyskland.

Adolf Hitler og andre personer som eksempelvis den nasjonalsosialistiske martyren Horst Wessel, hedres – ikke dyrkes. Motstandsbevegelsen ser det også som en sentral del av sin kamp å korrigere den løgnaktige historieskrivningen som har blitt fremmet av seierherrene etter andre verdenskrig.

Dette kan være alt i fra løgner om nasjonalsosialismen og Adolf Hitler til propagandaløgnen «holocaust», men også deler av nordisk og europeisk historie som har blitt svartmalt og løyet om av det folkefiendtlige systemet og den jødisk-amerikanske underholdningsindustrien. Denne jobben gjør vi primært gjennom å publisere historisk korrekte og faktabaserte artikler på Frihetskamp.

Klikk på bildet for å forstørre.

Hva gjelder sistnevnte påstand om at vi utmaler alle jøder som fiender, så er heller ikke dette korrekt. Alle individer og grupperinger med makt og innflytelse som agerer fiendtlig mot Norden og det nordiske folket, vil bli utpekt. At jøder kan være overrepresentert blant disse, er ikke noe hverken vi eller nasjonalsosialistene i Det tredje riket kan noe for eller tar hensyn til.

DNM anser at jødisk virksomhet ligger bak den økte innvandringen til Norden fra arabiske og afrikanske land, noe de oppfatter som et folkemord på folk av nordisk ætt.

Ja, stemmer det ikke at jøder er overrepresenterte i politiske partier, lobbyorganisasjoner og andre grupperinger som aktivt fremmer masseinnvandring og flerkultur? Stemmer det ikke at jøder eier og/eller kontrollerer en majoritet av våre aviser? Aviser som propaganderer for masseinnvandring og flerkultur, samtidig som de motarbeider patriotisme, nasjonalisme og innvandringskritikk?

At resultatet av ikke-europisk masseinnvandring til Norden, i kombinasjon med raseblanding og lave fødselstall blant nordiske kvinner og menn, resulterer i folkemord – er et ubestridelig faktum.

I stedet for å forsøke å fremstille Motstandsbevegelsen som paranoide og konspiratoriske, hadde det vært interessant å se disse individene forsøke å motbevise hva vi faktisk sier og står for, dersom de nå anser at vi lyver. Dette er naturligvis noe de ikke kan, ettersom vi har sannheten på vår side, og det er derfor de kontinuerlig tyr til løgner, hets og desinformasjon for å motarbeide oss.

Et av de programfestede punktene er å «Spre informasjon i Norden, slik at hele befolkningen forstår hvordan sionistene arbeider for å destabilisere, splitte og herske.» Følgende punkt om kampen mot «sionister» – et annet ord for jøder – er spesielt godt egnet til å skape frykt: «Dette vil naturligvis trappes opp og intensiveres med alle tilgjengelige midler, den dagen vi har makten.»

Vinklet propaganda for å fremstille Motstandsbevegelsen som rabiate og irrasjonelle «jødehatere» som jøder generelt skulle ha grunn til å frykte. Men nei, sionister er ikke et annet ord for jøder. Ikke alle sionister er jøder, like lite som at alle nordmenn er folkeforrædere.

DNM anser videre at homofili skal forbys i det offentlige rom. Skeive organisasjoner skal forbys, og aktivister forfølges og fengsles. Ulike uttalelser går også i retning av at DNM ønsker dødsstraff for skeive aktivister og andre. Det er dermed snakk om en beskrivelse av et samfunn hvor skeive er drevet under jorda, og hvor de som våger å stikke hodet fram, blir hardt straffet for det. Hvem som står bak homolobbyen? Det er selvsagt jødene.

Det stemmer at vi vil kriminalisere homolobbyen og forby homoseksualitet i det offentlige rom. Personer og grupperinger som trosser dette forbudet vil naturligvis bli straffeforfulgt. Hva gjelder en potensiell straffeutmåling er ikke dette noe som har blitt diskutert, men er noe som naturligvis må ses i sammenheng med lovbruddets alvorlighetsgrad.

Viktig å påpeke at et forbud av homolobbyen ikke handler om å straffe eller forfølge seksuelt avvikende personer per se, men snarere å beskytte og verne om folket og dets interesser – noe som er den nasjonalsosialistiske statens viktigste oppgave.

Kulturmarxismen, hvorfra homolobbyen og dens ideologi har sitt opphav, er en jødisk oppfinnelse. Jøder både er og har vært drivende og sentrale i homobevegelsen i hvite vestlige land siden den ble startet. Dette er fakta, og noe som vi har omtalt i en rekke artikler her på Frihetskamp.

De siste årene har vi sett at aktivister fra DNM har tatt bilder av deltagere i Pride, som så deles i sosiale medier. En slik kartlegging og dokumentering er med på å skape redsel og frykt i disse miljøene, noe som jo er hensikten fra DNMs side også. I Sverige har det vært en lang serie med drap og voldshandlinger rettet mot skeive fra nynazistisk hold.

Frihetskamp har vært tilstede på ulike såkalte pride-parader for å dokumentere, i likhet med all annen media. Hvor løgnpressen dog har som hensikt å hylle og promotere den folkefiendtlige homolobbyen, har vi som mål å blant annet dokumentere forfallet og dekadansen som løgnmedia som oftest feier under teppet.

Å skape frykt og redsel blant individuelle personer som deltar i pride-parader har vi ingen interesse av. At nasjonalsosialister skal ha gjennomført en «serie med drap og voldshandlinger» rettet mot homobevegelsen i Sverige, er en grov løgn.

Den nordiske motstandsbevegelsen er den høyreekstreme grupperingen som de nordiske sikkerhetsmyndigheter vurderer som den største trusselen mot landenes indre sikkerhet. Det er derfor positivt at Finland har inntatt en så klar posisjon mot DNM, med respekt for menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner. Så langt har vi dessverre sett en helt annen utvikling i Norge, hvor DNM til en viss grad presenteres som en gruppering på linje med andre, med tilnærmet full rett til å spre sin hatideologi. Her har man opplevd at representanter for politiet har forsvart deres rett til å marsjere.

Den nordiske motstandsbevegelsens norske gren er ikke forbudt og nasjonalsosialismen er heller ikke kriminalisert i Norge. Således finnes det ingen hjemmel i lovverket for å begrense organisasjonens grunnlovsfestede fri- og rettigheter.

Å kritisere politiet for å gjøre den jobben de er satt til å gjøre blir derfor svært merkelig, og særskilt med tanke på at de gjør sitt beste for å sabotere og innskrenke ytringsfriheten gjennom å legge ned forbud mot arrangement slik vi så i Fredrikstad i 2017, og gjennom å isolere og trakassere slik vi så i Fredrikstad og Moss i 2018.

[…] kan den (Motstandsbevegelsen, red. anm.) utgjøre en trussel mot personer i de gruppene som er mest utsatt. De mest sannsynlige ofrene vil være minoriteter.

Vill spekulering uten forankring i virkeligheten. Hensikten er så klart å fremstille Motstandsbevegelsen som en «irrasjonell og hatefull» organisasjon som utgjør en fare for såkalte minoriteter, slik at man senere kan hetse om forbud – noe man også gjør i rapporten.

Den nordiske motstandsbevegelsen bekjemper masseinnvandring og såkalt flerkultur, og belyser konsekvent problemene med dette – både de kortsiktige og langsiktige. Den eneste «faren» vi utgjør for etniske minoriteter, er at majoriteten av de ikke lenger kan bo i Norden når vi tar makten.

Gjennom i utstrakt grad å åpne for nynazistisk aktivitet, befinner Norge seg per i dag langt unna kravene i FNs rasediskrimineringskonvensjon. Når nynazister åpent marsjerer, og åpent sprer hatefull, konspiratorisk, antisemittisk og homofob propaganda på egne nettsider, kan det påstås at vi per i dag ikke engang oppfyller konvensjonens kjerne.

For det første: Hensikten med det folkefiendtlige globalist-prosjektet FNs såkalte konvensjon mot rasediskriminering var vel hovedsaklig å forhindre at stater skulle bedrive såkalt rasediskriminering, selv om den senere har blitt brukt som unnskyldning for å forby både partier og organisasjoner, samt forfølge politiske dissenter.

For det andre: Motstandsbevegelsen sprer hverken hatefull, konspiratorisk, antisemittisk eller homofob propaganda, og en referanse til FNs såkalte konvensjon mot rasediskriminering, er således helt irrelevant.

For det tredje, og viktigste: Antirasistisk Senter er en rasistisk organisasjon som aktivt arbeider for å undergrave norske interesser, motarbeider det norske folk, samt fremmer folkemord på og diskriminering mot etniske nordmenn, og burde således forbys i henhold til FNs konvensjon mot rasediskriminering – og vil definitivt bli kriminalisert i det frie Norden!

Som en gladsak kan vi da runde av med at Antirasistisk Senter fra og med januar 2019 mister deler av sin statsstøtte, på svimlende 2,7 millioner kroner, og nå er ute å tigger om penger for å kunne fortsette sin folkefiendtlige virksomhet.

I en tid hvor rasisme, fordommer, hat og ekstremisme framstår som større trusler enn på lenge, står Antirasistisk Senter overfor en dramatisk reduksjon av virksomheten vår. Fra januar 2019 mister vi vår største inntektskilde. Dette kan vi ikke leve med.

[…]

Antirasistisk Senter hadde tidligere spilleautomater, i likhet med mange andre organisasjoner. I 2007 ble det innført et statlig monopol på spilleautomater, og samtidig en kompensasjonsordning for organisasjonene som hadde hatt disse. Vi har derfor mottatt en kompensasjon fra overskuddet til Norsk Tipping på 2,7 millioner kroner hvert år.

[..]

Vi har bedt om en erstatning for de tapte midlene gjennom statsbudsjettet, men dette har dessverre ikke skjedd. Hvis vi ikke klarer å erstatte disse midlene fra 1. januar 2019, vil virksomheten vår bli dramatisk redusert.

La det være en forsmak på hva som skal komme. I det frie Norden vil dere ikke bare miste statsstøtte – dere vil bli kriminalisert og straffeforfulgt for deres forbrytelser mot det nordiske folket.

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
28 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
2 år siden

Antirasistisk senter, sammen med andre folkeforræderske organsasjoner, bør fratas alle offentlige midler som går til propaganda og undergravningsvirksomhet. De bør selvsagt ha ytringsfrihet, men behandles som det de er; påvirkningsagenter for antinasjonal og innvandrings-/muslim- og jødevennlig politikk. Forwald rydder opp i begrepene her på en god pedagogisk måte.

Robert
Robert
2 år siden

Rapporten var åpenbart så full av faktafeil og løgner at Antirasistisk Senter når har trukket den tilbake i følge egne nettsider.

Anonymsurfer
Anonymsurfer
2 år siden

Antirasistisk Senter er de ekte rasistene og haterne.

Når hvite jenter i Norge blir voldtatt av muslimer holder de kjeft, men hvis noen sier det nøytrale ordet «neger» høyt er derimot helvete løs og jakten settes i gang fra øverste hold med statens fulle kulturmarxistiske-voldsapparat til disposisjon.

Jøden Ervin Kohns hat mot etniske nordmenn er religiøst siden han følger læren fra rasist-Talmud der ikke-jøder blir omtalt som kveg (goyim) som skal behandles deretter.

Guest
Guest
2 år siden

Å si at dere ike er homfobe når dere vil forby homoseksualitet er ren løgn.

Thule
Thule
Svar til  Guest
2 år siden

NMR vil ikke forby homoseksualitet. Hvor har du det fra? Hvis du bekymrer deg for homofiles sikkerhet burde du heller kritisere den «eksotiske» kulturen som importeres fra Midt-Østen og Afrika, der de kaster homofile ned fra tak og steiner dem til døde.

Guest
Guest
Svar til  Thule
2 år siden

Fra deres eget program. Der står det at derevil forby homoseksualiteti det offentlige rom.

Tommy Nyberg
Tommy Nyberg
Svar til  Guest
2 år siden

Är det viktigt för dig att böga i det offentliga rummet?

Guest
Guest
Svar til  Tommy Nyberg
2 år siden

Det som er viktig er at folk får være seg selv og ikke blir straffet for å være glad i en annen person.

Nordboer
Nordboer
Svar til  Guest
2 år siden

Synes du at folk skal få lov til å blotte seg, eller pule offentlig også? Så lenge de «er seg selv»?

Guest
Guest
Svar til  Nordboer
2 år siden

Nei.

Nordboer
Nordboer
Svar til  Guest
2 år siden

Så du har en grense. Du er ikke så langt unna oss da. Når vi har tatt over makten og media proklamerer at gatene endelig er trygge for barn å bevege seg i, den offentlige homofilien er endelig vekk, da stemmer du i «hurra».

Guest
Guest
Svar til  Nordboer
2 år siden

Jeg står milevis fra dere. Jeg er skremt av deres holdninger til alt som er anerledes.gatene er trygge for barn å bevege seg i selv om de ser menn som leier menn og kvinner som leier kvinner. Verden trenger mer kjærlighet og ikke hatet fra dere nazister.

Nordboer
Nordboer
Svar til  Guest
2 år siden

Hvorfor du vil stemme i «hurra» etter tv-skjermen? Fordi du er en NPC. Det gjorde du klart da du skrev at du har en grense, som «tilfeldigvis» er den samme som systemets.

Tommy Nyberg
Tommy Nyberg
Svar til  Guest
2 år siden

Du lider av svår kunskapsbrist och har därför fördomar.
Nationalsocialism är kärlek.

Tonje
Tonje
Svar til  Guest
2 år siden

Og igjen spiller man på «redsel» og at meningsmotstanderen er en «hater». NPCs er jammen godt programmert. Jeg tror verden trenger langt mindre fetisj-kledde avvikere som krever å ha orgier i full offentlighet.

Thule
Thule
Svar til  Guest
2 år siden

Hvorfor er det slik at heterofile kan nøye seg med å leie offentlig, eventuelt kysse (selv om de fleste anser det som noe man gjør privat), mens homofile må lage et jævla pornosirkus når de skal uttrykke seg? Hvorfor må alle opplyses om deres homofili i alle sammenhenger? Folk er ikke interessert i å vite om det, og de lovlige aktivitetene som disse holder på med seg i mellom er det ingen som har interesse av å blande seg i heller.

Motstandsmann
Motstandsmann
Svar til  Guest
2 år siden

Og kjærlighet er for deg synonymt med seksuelle handlinger?

Tonje
Tonje
Svar til  Guest
2 år siden

Homoseksualitet i det offentlige rom? Hvorfor skulle det være en rett? Seksualitet bør holdes i det private rom, uavhengig om du er homofil eller heterofil. Vi ser jo tydelig hva «homoseksualitet i det offentlige rom» har ledet til.

Tommy Nyberg
Tommy Nyberg
Svar til  Guest
2 år siden

Homofobi är uppdiktat ord. Det existerar inte en sån psykisk lidelse.
Kan finna på egna ord jag med. Jag kan till exempel diagnostisera dig med nazifobi. En irrationell och grundlös skräck för nazister.
Nu kan du försöka ta med dig den diagnosen till doktorn och försöka bli sjukskriven.
Resultatet blir de samma som om jag går till doktorn och mena att jag lider av homofobi, islamofobi, xenofobi eller något annat av de många marxistiska slagord som används för att rasera normer och kultur.
Det blir ingen sjukskrivning eller trygd för mig och inte heller dig.

Guest
Guest
Svar til  Tommy Nyberg
2 år siden

Det er hverken et oppdiktet ord eller en diagnose. Det er en meget god beskrivelse av holdningene dere står for.

Tommy Nyberg
Tommy Nyberg
Svar til  Guest
2 år siden

Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädslan eller skräcken att stöta på objektet som personen är rädd, hyser obehag eller t.o.m. skräck inför, till exempel att helt avstå från att röra sig i skogen på grund av rädsla för ormar. Fobi är ett ord för att beskriva ett tillstånd som i svåra fall kan göra en person både skräckslagen och handlingsförlamad. Att inte tycka om något är en åsikt. Om jag via skattsedeln ska tvingas bekosta priderörelsen där mycket av propagandan är riktat direkt mot barn och menar att det inte… Les mer »

Guest
Guest
Svar til  Tommy Nyberg
2 år siden

Du forstår ingenting, er nytteløst å diskutere med homofober og rasister…..

Tommy Nyberg
Tommy Nyberg
Svar til  Guest
2 år siden

Varför käftar du emot när du vet att jag har rätt och du fel?
Att du kastar ur dig ord som rasist och homofob betyder just ingenting.
Du saknar helt argument för vad det än nu är du försöker komma fram till.
Lider lite med dig. Det kan inte vara lätt att vara en könsförvirrad obstinat tonåring.

Arni
Arni
Svar til  Tommy Nyberg
2 år siden

Er det helt umulig for deg, Tommy Nyberg, å svare meningsmotstandere, eller tilsynelatende meningsmotstandere, uten å framstå som en usaklig, vemmelig drittsekk? Du oppnår bare ved den framferden å skaffe deg fiender som har mest lyst til å gi deg et nakkeskudd.

Jeg står nok svært langt fra Guest i synet på sodomi, men vedkommende hadde kun mistolket programmet til «Motstandsbevegelsen», da må det være mulig saklig å oppklare misforståelsen og så ferdig med det!

Nitram
Svar til  Arni
2 år siden

Amen

Angrvadil
Angrvadil
Svar til  Arni
2 år siden

Var det ikke det Tommy forsøke på da Arni?
Jeg synes han forsøkte ganske bra jeg, men denne Guest fortsetter bare med å sette diagnoser. Han vil jo ikke engang prøve å forstå

OhMy
OhMy
Svar til  Guest
2 år siden

Hei Guest. Jeg har overhodet ingen fobi ovenfor homofile. Jeg føler altså ingen redsel i deres nærhet. Som heterofil synes jeg naturligvis at homofili er ekkelt, og som tilhenger av vitenskap og ren logikk vet jeg også at homofili er et avvik, og ikke minst; som et oppegående menneske forstår jeg jo inderlig godt at homolobbyen er en kulturmarxistisk bevegelse som propaganderer for noen helt forkastelige idestrømninger. Dette gjør meg allikevel ikke til en «homofob», eller en person som «hater homofile». Dere må slutte å være så forbanna primitive til sinns.

Thule
Thule
2 år siden

Anti-nordisk senter oppfordrer til å angi og forfølge meningsmotstandere, og de er direkte involverte med voldsvenstre.