Hjem Nyheter Norge Kongsvinger fengsel skal kun huse utenlandske fanger fra 2013

Kongsvinger fengsel skal kun huse utenlandske fanger fra 2013

0

Kongsvinger fengsel gjøres om til et fengsel for kun utenlandske fanger. Fra og med 2013, skal Kongsvinger fengsel kun huse fanger som skal sendes rett ut av Norge etter soning eller eventuelt sone deler av sin straff i sitt hjemland.

978x

I Justisdepartementets budsjettforslag blir alle de 97 soningsplassene ved fengselet øremerket fanger med utenlandsk opprinnelse.

Status i norske fengsler i dag: hver tredje innsatt er utenlandsk statsborger, i følge Justisdepartementet.

Som følge av utviklingen i samfunnet, har regjeringen bevilget Utlendingsdirektoratet (UDI), samt politiet, 20 millioner kroner neste år for å øke antall returer av personer med ulovlig opphold i Norge.

Kilde: Dette blir siste glimt av Norge