Hjem Nyheter Norge Kraftig økning av dødsfall knyttet til smertestillende medisiner

Kraftig økning av dødsfall knyttet til smertestillende medisiner

NORGE En ny studie viser at smertestillende medisiner stod bak 60 prosent av overdosedødsfall i 2018, dette til sammenligning med 30 prosent i 2010.

Illustrasjonsfoto. Foto: Rotellam1, (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons.

En ny studie over perioden 2010 til 2018, publisert i International Journal of Drug Policy, viser en klar fordobling av overdosedødsfall forårsaket av smertestillende medisiner. I 2010 var 30 prosent av overdosedødsfall her i landet knyttet til smertestillende medisiner, mens 70 prosent skyldtes heroin. I 2018 stod smertestillende medisiner for 60 prosent av overdosedødsfallene, og heroin 40 prosent.

I Norge døde 616 personer av smertestillende medisiner i perioden 2010 til 2018, mens 651 personer døde av heroinoverdoser.

Ifølge en studie fra Folkehelseinstituttet har økningen skjedd i samme periode som smertestillende medisiner på blå resept er blitt utskrevet til alt flere mennesker.

– Vi vet ikke om de som døde fikk medisinene forskrevet av lege, eller skaffet de på annen måte, understreker prosjektleder og seniorforsker Linn Gjersing, og fortsetter:

– Samtidig ser vi at andre land har opplevd en tilsvarende økning i slike dødsfall når det har vært endringer i forskrivningspraksis. Dette kan bety at de som døde hadde fått det forskrevet av lege. Men det kan også bety at personer som har fått forskrevet legemiddelet i Norge i økende omfang selger det videre på det illegale markedet, og at de som dør har brukt legemiddelet uten resept.

Tolldirektør Øystein Børmer advarer om «en legemiddelepidemi og et fremvoksende samfunnsproblem». Tollbeslag og statistikk tyder på et økende misbruk av opioder som Tramadol, som brukes til behandling av moderate og sterke smerter.

– Vi ser en kraftig økning i antall beslag, og det er grunn til å rope varsku om utviklingen. Når det dør flere mennesker av sterke smertestillende enn av heroin i Norge, slik tall fra Folkehelseinstituttet viste i 2016, gjelder det å belyse dette problemet, sier tolldirektør Øystein Børmer.