Hjem Nyheter Krever at Bill Gates gir forklaring på sine massive oppkjøp av landbrukseiendom

Krever at Bill Gates gir forklaring på sine massive oppkjøp av landbrukseiendom

0

USA I lys av at Gates, som ønsker å legge ned all kjøttproduksjon, kjøpte opp nesten en tredjedel av en million dekar landbrukseiendom, ønsker et kongressmedlem å vite hvordan dette skal brukes.

Bill og Melinda Gates 2021. Foto: Kjell Ree (CC BY-SA 3.0).

Et kongressmedlem i Sør-Dakota krever at den jødiske Microsoft-grunnleggeren Bill Gates blir stilt innfor en komité for å forklare hvorfor han kjøper opp enorme mengder amerikanske landbruk – samtidig som han oppfordrer amerikanerne til å slutte å spise kjøtt. Gates, som allerede eier nesten 270 000 dekar land i USA, ble tidligere denne måneden gitt juridisk fullmakt til å erverve ytterligere 2100 dekar i delstaten North Dakota, til tross for protester fra lokale innbyggere.

Gates omgår en såkalt «gårdseierlov» fra 1932 ved å forplikte seg til å leie jorda tilbake til bøndene etter at kjøpet går gjennom. Nå krever South Dakota-kongressmedlem Dusty Johnson svar på en rekke spørsmål. I et brev sendt til komiteens leder, David Scott, skriver han:

Det har blitt tydelig i de seneste rapporter at Mr. Gates er den største private landbrukseieren i Amerika – han eier nå nesten 270 000 dekar landbrukseiendom i 19 stater. Til sammenligning var gjennomsnittlig gårdsstørrelse i 2021 på 445 dekar, ifølge United States Department of Agriculture’s Economic Research Service. Jeg mener at Mr. Gates innehav av store deler av vår nasjon er en viktig sak som komiteen ikke bør se bort fra.

Johnson har også i Twitter-innlegg stilt spørsmål ved hvordan Gates oppkjøp av enorme mengder landbrukseiendom henger sammen med hans oppfordring til amerikanere om å slutte å spise kjøtt:

Bill Gates er den største eieren av amerikansk landbrukseiendom. Jeg er nysgjerrig på hva som er planlagt for dette utrolig produktive landbruket med tanke på at han mener at det i utviklede land som Amerika ikke bør spises rødt kjøtt. Hvordan er hans oppkjøp av landbruk relatert til disse ambisjonene?

Syntetisk kjøtt

I det nevnte brevet til komiteen kommer kongressmannen også inn på temaet “syntetisk kjøtt”:

Komiteen bør være interessert i Mr. Gates eierskap og planer for landbruket, ettersom han har vært en ledende stemme i arbeidet for “syntetisk kjøtt”. I 2021 ble Mr. Gates sitert for å si at «alle rike land bør bytte til 100 prosent syntetisk storfekjøtt for å bekjempe klimaendringene».

Også i et intervju med Fox News krevde Johnson å få vite hvilke planer Gates har for landbrukseiendommene.

Johnson fortalte at «eierskap av landbrukseiendom spiller en stor rolle», og han understreket at ingen har kjøpt opp landbruk etter landbruk i en raskere hastighet enn Bill Gates.

Gates eier for tiden nøyaktig 268 984 dekar landbrukseiendom i 19 stater.