Hjem Nyheter Norge Kriminelle utlendinger som bor ulovlig i Norge er blitt et økende samfunnsproblem

Kriminelle utlendinger som bor ulovlig i Norge er blitt et økende samfunnsproblem

MASSEINNVANDRING/INNENRIKS: Over 15 000 personer er de siste årene blitt tvangsutsendt fra Norge. Ifølge politiet er nesten en tredjedel av disse straffedømte kriminelle.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

I 2013 ble mer enn 2200 kriminelle innvandrere uten oppholdstillatelse tvangsutsendt ifra Norge. Ifølge politiet er kriminelle utlendinger, som i hovedsak livnærer seg på «tyveri og narkotikasalg» blitt «et økende samfunnsproblem».

Cirka 1200 personer er blitt tvangsutsendt hittil i år, noe som er en økning på 40 prosent om man sammenligner med fjoråret.

Ifølge justisminister Anders Anundsen oppholder det seg omlag 7000 personer i Norge ulovlig – som man ikke har oversikt over hvor befinner seg. Politiets utlendingsenhet har satt som mål å tvangsutsende 6700.

Kilde:

Her jakter politiet på straffedømte uten lovlig opphold i Norge