Hjem Opinion Leserinnlegg Kulturmarxisme er kvasivitenskap

Kulturmarxisme er kvasivitenskap

LESERINNLEGG Stefan Larsson skriver i dette leserinnlegget om hvor problematisk det er at RFSU uhindret får spre kvasivitenskapelige teorier om kjønn og seksualitet til skolebarn og unge. I det lange løp, ifølge forfatteren, utgjør dette en trussel mot overlevelsen av vår rase.

Illustrasjonsfoto. Foto: Kaimakides, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) har i mange år fått lov til å drive kulturmarxistisk lobbyvirksomhet i skoler. RFSU er en ideell organisasjon grunnlagt i 1933. Formålet med aktiviteten er å drive opinionsdannende arbeid rundt seksuell og reproduktiv helse, samt stå opp for seksuelle avvik.

Det er hovedsakelig under dekke av seksualundervisning at skolebarn systematisk påvirkes i spørsmål som homoseksualitet, pornografi, raseblanding og «kjønnsskifte». De siste årene har det i hovedsak vært saker som angår homofili, såkalte skeive spørsmål, hvor vårt nedarvede biologiske opphav blir snudd på hodet.

I det siste har RFSUs agenda i økende grad kommet til å handle om LHBTQ-spørsmål, retten til pornografi og generelt kvasivitenskapelige teorier. Blant annet beskrives homofili og «kjønnsskifte» som en naturlig del av menneskelig atferd og at dette vil utgjøre en verdifull del av samfunnet.

Under forelesninger ved grunnskoler og videregående skoler forklares vage og ikke-faktabaserte fantasifostre, som at alle fostre i den første utviklingsfasen utvikler en klitoris som på et senere tidspunkt utvikler seg til enten et mannlig eller kvinnelig kjønn. Videre læres det at det er et naturlig tredje kjønn. Dette mangler imidlertid all form for vitenskapelig grunnlag og er faktisk en feministisk feiltolkning. Det såkalte tredje «kjønnet» er en mutasjon, som betyr at det er en misdannelse. I Sverige blir det født cirka 20 barn hvert år med denne mutasjonen eller misdannelsen, noe som gjør det vanskelig å avgjøre ved fødselen om barnet er mann eller kvinne. I disse tilfellene er det ofte nødvendig med genital kirurgi for å korrigere misdannelsen, som oppstår tidlig i livet eller i senere ungdomsår. Derfor kan alt snakk om et tredje kjønnsorgan utelukkes. Det eksisterer egentlig bare i hodet til skeive talsmenn og rabiate feminister.

RFSU får uhindret og svært bevisst vri på barn og unges virkelighetsoppfatning om hva som er den naturlige tilnærmingen til deres seksualitet. Det er åpenbart at RFSU forfekter en LHBTQ-agenda, og derfor må organisasjonen også betraktes som en del av homolobbyen. Og det ligger helt i linje med de LHBTQ-fargede verdigrunnlag i grunnskolen som har som mål å drive utviklingen mot normalisering av homofili og legalisering av kjønnsskifte for mindreårige. Det er opprørende at RFSU uhindret får lov til å spre åpenbare løgner til skoleelever.

I samme ånd skrev forfatteren og kulturmarxisten Lena Andersson en lederartikkel i Svenska Dagbladet, søndag den 19.mars 2023, der hun argumenterte for at loven om kjønnstilhørighet må rives opp. Lena Andersson tar utgangspunkt i den såkalte queer-teorien som bygger på ideen om at kjønn bare er en sosial konstruksjon. Og at den naturlige tilknytningen til et biologisk kjønn mangler noen form for verdi og – mener Lena Anderson – bare er en utdatert historisk norm i samfunnet.

Videre hevder Lena Andersson at seksuell legning utgjør en subjektiv oppfatning som hvert individ selv er moden nok til å ta beslutning om, og at det er det samme med kjønn. Lena Andersson ser ut til å følge samme agenda som RFSU, at ethvert individ uten samfunnets innblanding er moden nok til å bestemme hvilket kjønn han eller hun vil bekjenne. Videre tar Andersson i sin lederartikkel til orde for at alle former for juridisk tilknytning til et kjønn bør avskaffes fullstendig.

Problemet med både RFSU og Lenas Anderssons kvasivitenskapelige ideer er at de fullstendig ignorerer våre naturlige forutsetninger for reproduksjon. Alle former for bevisst eller ubevisst feiltolkning av skaperverket og det biologiske forholdet mellom mennesker utgjør en grunnleggende trussel mot naturens orden og vil før eller siden rokke ved betingelsene for menneskehetens overlevelse. Den kulturmarxistiske ideologien som Lena Andersson fremsatte i den nevnte lederartikkelen, og som RSFU går rundt på skolene våre og sprer, er en forvrengning av biologiske fakta. Det er kvasivitenskap på sitt mest grufulle og utgjør en konkret trussel mot vår rases overlevelse.

Stefan Larsson