Hjem Nyheter Norge Kvinner i militæret senker stridsevnen, påpeker norsk oberstløytnant

Kvinner i militæret senker stridsevnen, påpeker norsk oberstløytnant

FORSVAR Løgnpressen er i harnisk etter en norsk oberstløytnant på et internett-forum påpekte at kvinner i militæret medfører redusert stridsevne.

Det var oberstløytnant Harald Høiback som på Forsvarets Forum skrev at den økte rekrutteringen av kvinner til det norske militæret, reduserte stridsevnen. På forumet skrev han blant annet:

Væpnet strid og kamphandlinger kan også være en særdeles kraftkrevende utholdenhetsaktivitet. Det kan kreve sin mann å skyte seg ut av et flere timer langt bakhold. En kampavdelings stridsevne vil derfor synke om man rekrutterer veltrente kvinner på bekostning av veltrente menn.

Da NRK konfronterte Høiback med forum-innlegget stod han på sitt, men understreket at han ikke hadde noe imot at kvinner ble rekruttert til Forsvaret, men bare de skarpeste avdelingene.

– Jeg er ikke mot kvinner i forsvaret på noe vis, men jeg sier at hvis vi dytter veldig mange kvinner inn i kampavdelingene, så vil den fysiske kapasiteten som fremdeles er relevant i kampsituasjoner falle, sier Høiback.

Imot reduserte krav for kvinner

At man senker kravene for kvinner, noe man har gjort ved flere avdelinger, er noe Høiback er sterkt imot – og som han mener bidrar til å redusere stridsevnen.

– Må man senke kravene for å få inn flere kvinner i Forsvaret, så er jeg skeptisk. Kvinner skal være hjertelig velkomne, men da må de være gode nok, sier han.

Høiback la også til at menn generelt er fysisk sterkere enn kvinner, og derfor bedre rustet for strid, og tok opp eksempler hvor kvinner potensielt ikke kan være sterke nok til å utføre det samme som en mann kan.

– Alt i alt ser man at det å ha kvinner i fremste linje finner man nesten ikke i noe samfunn i noe tidsepoke. Det tror jeg det er gode grunner til, sier Høiback til Dagsnytt 18 på NRK P2.

Nina Rones ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener Høibacks uttalelser baserer seg på «myter» og mener strid ikke bare handler om fysikk. Som eksempler på områder hvor kvinner kan være bedre rustet enn menn, nevner hun blant annet organisering og kommunikasjonsutstyr.

Kilde:
Kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne