Hjem Nasjonal kamp Aktivisme “La gjenerobringen begynne!”

“La gjenerobringen begynne!”

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer november måned.

november-front

November måned er omme, og det er atter igjen på tide med en oppsummering av måneden som har gått. Vi er i skrivende stund inne i desember måned og den mørkeste tiden på året, men for den Den nordiske motstandsbevegelsen, er dog situasjonen alt annet enn mørk.

Med historiske demonstrasjoner, et høyt aktivitetsnivå, stadig flere lesere, høy rekruttering og nye sympatisører, økende leserstatistikk og en propaganda som stadig når og ikke minst tiltaler flere – kan man trygt konstatere at vi er både større, sterkere og mer kreative og aktive enn noen sinne!

12. november – Vi mobiliserer og skriver historie!

Stockholm_6

Den 12. november gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en historisk demonstrasjon i Stockholm sentrum. Over 700 nordiske menn og kvinner marsjerte da gjennom den svenske hovedstadens gater under parolen «Stopp fremmedinvasjonen!». Sammenlignet med Borlänge, var det mer enn en fordobling av antall deltakere.

Til tross for desperate forsøk fra systemets håndlangere på å sabotere en ellers svært vellykket demonstrasjon – gjennom å nekte flere hundre personer å delta, og gjennom uprovoserte og voldelige angrep mot organisasjonens skjoldbærere – var arrangementet intet annet enn en maktdemonstrasjon og et tydelig signal til et korrupt og folkefiendtlig system: Vi har både viljen og evnen til å mobilisere folket!

Artikler om demonstrasjonen:

Frihetskampen fortsetter!

Trakasserier og trusler fra systemet, dårlig vær, kulde og mørke har ingen påvirkning på vår kampmoral, og befrielsen av Norden har naturligvis fortsatt med uforminsket styrke også i november måned.

aktivisme-november

Fra nord til sør og øst til vest, har organisasjonens aktivister gjennomført mellom to til tre aktiviteter hver eneste dag. Treninger, studiesirkler, skogsturer, basisaktivisme, riksdekkende aksjoner, flyvebladsutdelinger og avsperringsaksjoner er eksempler på noe av det som har blitt gjennomført i måneden som har gått.

Et utvalg av månedens kamprapporter:

Ny propaganda debuterte i stor-offensiv i Østfold

front

Motstandsbevegelsens nye propaganda, som ble omtalt i forrige månedsrapport og andre artikler, hadde sin debut i en stor-offensiv i Østfold i regi av Rede 1.

I både Askim, Ørje og Rakkestad ble klistremerker og plakater satt opp, samt hundrevis av flyveblader delt ut. Aksjonen ble avsluttet med å sette opp to bannere over E18.

En verdig debut for den nye propagandaen!

Frihetskamp, leserrekord og ny filmgruppe

frihetskamp-media

Motstandsbevegelsens nettside, Frihetskamp.net, har i november måned fortsatt å levere kvalitetsartikler, dokumentere organisasjonens virksomhet og bedrive folkeopplysning. Det kan også tillegges at vi har rekruttert flere redaksjonsmedarbeidere denne måneden, noe som har muliggjort at vi levere flere og bedre artikler.

Et nytt og etterlengtet tilskudd til vår nettside denne måneden, er opprettelsen av en egen filmgruppe: Frihetskamp media. Filmgruppen har ansvaret for å produsere filmer, og har allerede levert flere kvalitetsfilmer denne måneden.

Filmene som har blitt publisert hittil:

Jeg kan også tillegge at som en konsekvens av det harde arbeidet som redaksjonen og samtlige av organisasjonens aktivister og støttespillere legger ned, har vi atter igjen satt leserrekord på Frihetskamp i november. Godt jobbet alle sammen!

Oppfordres til politisk diskriminering av politiet

scandic_politiet
Scandic bedriver politisk diskriminering etter oppfordring av politiet. FRA VENSTRE: Hotelldirektør Jostein Sveen og inkvisitor Øyvind Aas.

Hotellet Scandic Park Drammen valgte mot slutten av november å kansellere et julebord som skulle finne sted i hotellets restaurant den 3. desember. Julebordet skulle på ingen måte være et «politisk arrangement», men var ment som et hyggelig og sosialt initiativ i regi av  Motstandsbevegelsens Rede 1. En rekke ulike personer med forskjellig bakgrunn var således invitert til å delta.

Kort tid før arrangementet skulle finne sted sendte dog hotelldirektør Jostein Sveen en e-post til en av arrangørene, hvor han meddelte at han så seg nødt til å avlyse reservasjonen. Dette etter oppfordring fra det lokale tankepolitiet, med politisjef Øyvind Aas i spissen.

Hei,

Viser til bestilling av julebord hos oss lørdag 3. desember i år.

Vi ser oss nødt til å slette reservasjonen som er gjort hos oss, da vi er blitt informert om at deltagere i selskapet tilhører et miljø som ikke er ønsket i Drammen.

Arrangørene har tatt kontakt med advokat og vil gå videre med saken. Frihetskamp vil holde leserne oppdatert om utviklingen.

Les også:

Propaganda-offensiv for Helsinki-demonstrasjonen

front_612

Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge gjennomførte siste helg i november en større propaganda-offensiv for å reklamere for demonstrasjonen i Helsinki den 6. desember.

Bannere, flyveblader og plakater ble satt opp en rekke steder i Norge, og både media og et stort antall privatpersoner tok kontakt i kjølvannet av aksjonene for å få vite mer om demonstrasjonen.

Ettersom demonstrasjonen nå er overstått, er det gledelig å kunne meddele at over 300 personer deltok og at arrangementet var en stor suksess. Mer om demonstrasjonen kan leses i lenkene nedenfor.

Les også:

La gjenerobringen begynne!

front

Jeg ønsker å avslutte denne månedsrapporten med å komme med en oppfordring til de av våre lesere som enn så lenge, av ulike årsaker, ikke har engasjert seg i Den nordiske motstandsbevegelsen ennå, samt de av våre lesere som er passive støttemedlemmer.

Situasjonen i Norden tilspisser seg! Motstanden øker og folket begynner sakte, men sikkert å våkne. Det på mange måter totalitære systemet vi lever under, blir stadig mer desperat. Folkets tillit til fiendemedia er historisk lav, og stadig flere søker seg til alternative nyhetskilder som Frihetskamp.

Situasjonen er perfekt for en organisasjon som Motstandsbevegelsen, og det er nå på tide at at også DU slutter deg opp under frihetens fane, og gjør din plikt for ditt folk! Så la 2017 være året da du gikk fra ord til handling. Året da du gikk fra passiv tilskuer, til aktiv deltaker i den nasjonalsosialistiske frihetskampen.

La gjenerobringen av Norden begynne!