Hjem Nyheter Lagmannsretten: 100 grove barnevoldtekter er ikke utvisningsgrunn – riksadvokaten anker

Lagmannsretten: 100 grove barnevoldtekter er ikke utvisningsgrunn – riksadvokaten anker

SVERIGE Lagmannsretten senket fengselsstraffen og opphevet tingrettens dom om utvisning for en rasefremmed som stod skyldig i minst 100 grove voldtekter mot barn. Riksadvokaten anker nå og påberoper «faktorer som skal veies mot hverandre».

Illustrasjonsfoto.

En rasefremmed mann har i Sverige begått over hundre grove voldtekter av barn i løpet av en treårsperiode. Ifølge offeret skal det dog snarere dreie seg om 500 – 600 voldtekter.

Göta Lagmannsrett fant ingen «spesielle grunner» til at mannen skal utvises fra landet.

Nå har imidlertid riksadvokat Petra Lundh gått inn og anket lagmannsrettens dom til høyesterett. Hun krever at mannens skal utvises.

Eksjö Tingrett dømte først mannen til 14 års fengsel og besluttet at han skulle utvises.

Denne dommen ble dog anket, og saken havnet i Göta Lagmannsrett, som med henvisning til «fraværet av spesielle grunner» opphevet beslutningen om utvisning med mannens «svake tilknytning til hjemlandet» som fremste argument.

Loven er nemlig utformet slik at for en person som har bodd i Sverige i 22 år og er gift, har barn og arbeid kreves «spesielle grunner» for at utvisning skal idømmes.

Dette begrepet viser seg å være et særlig tøyelig begrep.

Hvordan 100 grove voldtekter ikke kan utgjøre «spesielle grunner» fremgår ikke av dommen, og beslutningen har vekket allmenn forbauselse og opprørthet.

Göta Lagmannsrett senket også fengselsstraffen til 12 år. Blant tiltalepunktene fantes blant annet grov voldtekt mot barn og seksuelt overgrep mot barn.

I dommen fremgår det at mannen i løpet av en treårsperiode har begått et hundretalls grove voldtekter mot et barn. Ved den første voldtekten skal dette barnet ha vært ti år gammel.

Riksadvokaten forklarer i en pressemelding anken og kravet om utvisning:

Det spørsmålet som riksadvokaten bedømmer å være av interesse utifra et presedenssynspunkt er hvordan ulike faktorer skal veies mot hverandre ved bedømmelsen av om det finnes særlige grunner når det på den ene siden dreier seg om alvorlig og sterkt integritetskrenkende kriminalitet med høy straffverdi, og på den andre siden gjelder en person som har oppholdt seg i lang tid i landet.

Les også:
Voldtekter henlegges i Sverige – politiet skylder på ressursmangel
Så mange voldtekter i Stockholm at akutten ikke holder følge
Hver fjerde kvinne i Sverige våger ikke lenger å gå ut som følge av flerkulturen
Innvandrere topper svensk statistikk over seksualforbrytelser