Hjem Nyheter Lav støtte for seksualisering av barn i Ungarn

Lav støtte for seksualisering av barn i Ungarn

UNGARN I forbindelse med parlamentsvalget som ble avholdt søndag, fikk også Ungarns befolkning ta stilling til saker som gjelder seksualisering av barn.

I går rapporterte Nordfront om valgresultatet fra søndagens valg i Ungarn, der Viktor Orbáns koalisjon fikk et stort flertall av setene i det ungarske parlamentet. Et nytt nasjonalistisk parti kom også inn i parlamentet og fikk 6 prosent av stemmene, mens opposisjonskoalisjonen tapte hele 11 prosent sammenlignet med valget i 2018.

Samtidig med at parlamentsvalget ble avholdt, ble det også arrangert en folkeavstemning der ungarerne fikk ta stilling til fire saker:

  1. Synes du at barn i offentlige skoler skal få delta i leksjoner om seksuell orientering uten foreldrenes samtykke?
  2. Synes du at barn bør få informasjon om kjønnsskifteoperasjon?
  3. Synes du at vi skal tillate at medieinnhold av seksuell karakter, som påvirker barns utvikling, skal vises for barn uten noen restriksjoner?
  4. Synes du vi bør vise medieinnhold som viser hvordan kjønnsskifte går til for barn?

Alle disse spørsmålene ble møtt med over 90 % nei-stemmer og bare mellom 4-7 % ja-stemmer.

Opposisjonen og homolobbyen i landet hadde oppfordret til sabotasje av folkeavstemningen ved å oppfordre velgerne til å krysse av for både ja og nei, noe som skaper en ugyldig stemme. Rundt 20 % av stemmene på alle spørsmålene var ugyldige, noe som tilsvarer rundt 1,5 millioner stemmer. Alle ugyldige stemmer er dog ikke nødvendigvis proteststemmer, men tallene viser likevel en hypotetisk maksimal oppslutning om en mer venstreliberal seksualpolitikk.

Nesten 70 % av ungarere med stemmerett stemte i parlamentsvalget og nesten alle de som stemte i dette valget stemte også i folkeavstemningen. Men de ugyldige stemmene, sammen med de 30 % som ikke stemte, gjorde at folkeavstemningen ikke nådde opp til kravet om at 50 % av de stemmeberettigede skal ha avgitt gyldige stemmer ved valget, hvilket tilsier at resultatet av folkeavstemningen ikke regnes som gyldig.

Siden kommunismens fall i Ungarn i 1989 har bare to av de syv folkeavstemningene som er holdt oppfylt kravene for å kunne anses som en gyldig folkeavstemning, melder Hungary Today. Årets avstemning om seksualisering av barn har også blitt møtt med kritikk fra blant andre EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som kalte den «en skam».