Hjem Nyheter Norden Legemiddelindustrien betaler millioner til danske leger

Legemiddelindustrien betaler millioner til danske leger

HELSE Danske leger risikerer å havne i lommene til legemiddelindustrien. Problematisk sier forskere.

Temabilde: Legemiddelindustrien

Store millionbeløp flyter hvert år fra legemiddelindustriens pengesekker ned i danske legers lommer.

Dette viser data som det danske nettmediet Finans har fått tilgang til via Lægemiddelstyrelsen.

– Vi er bekymret, fordi det er snakk om store beløp, og fordi vi fra studier vet, at økonomi påvirker adferd, sier Morten Freil, direktør i Danske Patienter. Utsagnet bekreftes av forskning fra blant annet British Medical Journal.

I 2020 rapporterte leger og annet helsefaglig personale å ha mottatt 46,5 millioner danske kroner fra legemiddelindustrien for alt fra å holde foredrag, være konsulenter og til å sitte som rådgivere i såkalte advisory boards.

I 2019 var beløpet rundt 54 millioner.

I Norge brukte industrien i 2019 20,6 millioner på de samme aktivitetene. Utover dette er det forbudt i Norge for industrien å betale blant annet legers deltagelse på konferanser utenfor landets grenser.

I Danmark er det fullt lovlig og koster ifølge Legemiddelindustriforeningen (Lif) estimert årlig industrien et tosifret millionbeløp utover utgiften til foredrag, forskning og rådgivning.

– Vi tror på, at det er to helt grunnleggende interesser. Som leger er det våre pasienters velvære, mens industriens primære interesse må være å selge et produkt, sier Kristine Rasmussen, styremedlem i Læger Uden Sponsor, som er et nettverk av leger og medisinstudenter som ønsker å fremme uavhengighet av kommersielle interesser i både forskning og pasientbehandling.

Legemiddelindustriforeningen (Lif), som er bransjeorganisasjonen for de danske og utenlandske farmasøytiske selskapene i Danmark, mener at kunnskapsdeling er nødvendig for både industri og helsepersonale.

– Vi tror absolutt ikke at det er noe dårligere i samarbeid mellom leger og industri. Jeg tror vi har landet på et veldig bra sted, der det også er et veldig velfungerende samarbeid, sier leder for offentlige anliggender Carsten Blæsbjerg.

Ifølge Danske Regioner og Lægeforeningen er samarbeidet med industrien verdifullt, og det er generelt transparens i interesseforholdene. Legeforeningens formann, Camilla Rathcke, anerkjenner derimot dilemmaet.

– Det kan være farlig hvis systemet utnyttes. Vi må dog også erkjenne at vi gjensidig er like avhengige av hverandre, hvis vi skal drive en utvikling på et gitt område. For meg er det viktig at det er transparens, sier hun.

I Danske Regioner er det tilfredshet med tingenes tilstand.

– Jeg synes vi har funnet en landingsbane som gjør at vi kan ha et godt og verdifullt samarbeid med industrien. Det gir god kunnskap til oss, og det gir god kunnskap til dem, men samtidig tar vi høyde for at det jo kan være noen fallgruver, sier Ulla Astman (S), nestformann i Danske Regioner.