Hjem Nyheter Norge Leger nekter å utføre rituell omskjæring

Leger nekter å utføre rituell omskjæring

NORD-NORGE Ifølge en ny norsk lov som trådte i kraft 1. januar skulle alle helseforetak i Norge ha tilbud om rituell omskjæring av guttebarn. I Nord-Norge vil ingen av urologene utføre inngrepet. Leder for Det mosaiske trossamfund mener legene bør sparkes, og at nordmenn generelt bør bli mindre etnosentriske.

jodisk_omskjaring-640x399

Fra og med den 1. januar er alle helseforetak i Norge pålagt å tilby rituell omskjæring til guttebarn. I Nord-Norge ville Helse Nord at rituell omskjæring skulle tilbys ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Tromsø. Her vil dog ingen av urologene utføre inngrepet. Ifølge den nye loven skal leger kunne reservere seg mot å utføre inngrepet.

Protester fra medisinske miljøer

Da regjeringen foreslo at sykehusene skulle tilby rituell omskjæring, var protestene fra medisinske miljøer stort, og ifølge Norsk urologisk forening er skepsisen fortsatt stor.

Magne Dimmen, styremedlem i Norsk urologisk forening, forteller at flere av hans kolleger har «store samvittighetsproblemer med å skulle utføre omskjæring».

– Det er et unødvendig inngrep som ikke har noen fordeler for dem det gjelder. Disse guttebarna har ingen mulighet for selv å delta i beslutningen om det skal gjøres eller ikke.

«Alle guttebarn må omskjæres»

I Norge er det den jødiske og muslimske delen av befolkningen som lar sine guttebarn omskjæres, da deres religion krever det. Somalieren Abdi Asis, bosatt i Bodø, håper legene endrer mening. Ifølge Asis så er omskjæringen noe som må gjennomføres:

– Vi kan ikke velge å la være. Alle guttebarn må omskjæres.

Ervin Kohn
Ervin Kohn

Rituell omskjæring – en menneskerettighet?

Jødiske Ervin Kohn, leder og forstander i Det mosaiske trossamfund og nestleder i Antirasistisk senter, har absolutt ingen forståelse for at legene nekter, og mener de bør få sparken.

– At legene skal sette seg på sin høye hest og inntar en tante Sofie-holdning full av hovmod skjønner jeg overhodet ikke. Ordrenekt er faktisk en avskjedigelsesgrunn i henhold til arbeidsmiljøloven.

«Nordmenn må få opp øynene, og bli litt mindre etnosentriske», uttaler Kohn, som også hevder at rituell omskjæring er en menneskerettighet.

Les også:
Stortinget sier ja til rituell omskjæring

Kilde:
Leger nekter omskjæringer i Nord-Norge