Hjem Nasjonal kamp Lenge leve Den nordiske motstandsbevegelsen!

Lenge leve Den nordiske motstandsbevegelsen!

OFFISIELL UTTALELSE Simon Lindberg redegjør for organisasjonens navn, da det for øyeblikket råder en del begrepsforvirring blant enkelte.

Front

Organisasjonen Svenska motståndsrörelsen ble grunnlagt i 1997 og eksisterte da, akkurat som navnet tilsier, kun i Sverige. Med årene har organisasjonen vokst og Motstandsbevegelsen har blitt etablert også i Finland og Norge. I og med dette har en del begrepsforvirring oppstått, blant både fiender så vel som blant sympatisører.

Er det Svenska motståndsrörelsen som har ekspandert til nabolandene? Er det søsterorganisasjonene Den finske motstandsbevegelsen og Den norske motstandsbevegelsen som har blitt dannet? Eller er de alle avdelinger av Den nordiske motstandsbevegelsen?

Med denne uttalelsen håper vi at vi en gang for alle får klarlagt hva som gjelder. Svensker, nordmenn og finner tilhører alle Den nordiske motstandsbevegelsen. Vi er alle deler av den samme pan-nordiske organisasjonen, med samme symbol, like politiske ambisjoner, lik struktur, samme ledere og med den samme måten å arbeide på. Når våre norske aktivister sprer propaganda, gjør de det for den norske avdelingen av Den nordiske motstandsbevegelsen. Når en finsk kamerat blir medlem i organisasjonen, går han ikke med i Den finske motstandsbevegelsen, men i Den nordiske motstandsbevegelsens finske gren. Når en svenske representerer organisasjonen i media, gjør han det for den svenske avdelingen av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Den svenske motstandsbevegelsen er død, og med det, den norske og den finske. Lenge leve Den nordiske motstandsbevegelsen!

Angående forkortelser

Videre bør det påpekes at forkortelser som “SMR”, “DNM”, “NMR” eller “NMB” ikke er gyldige forkortelser for organisasjonens navn. Kun det fulle navnet Den nordiske motstandsbevegelsen eller forkortelsen Motstandsbevegelsen, er korrekte benevnelser på vår organisasjon. Aktivister og medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen kan også omtales som nasjonalsosialister, eller eventuelt som motstandsmenn og motstandskvinner.

Det er med denne uttalelsen mitt store håp at venner så vel som fiender kan respektere disse direktiv i fremtiden. Leve frihetskampen – leve Den nordiske motstandsbevegelsen!