Hjem Nyheter Norden LHBT-propaganda i barnehager har effekt, viser forskning

LHBT-propaganda i barnehager har effekt, viser forskning

HOMOLOBBYEN LHBT-propaganda i barnehager påvirker barnas oppførsel, viser en ny studie.

Studien er gjennomført i samarbeide med Kristin Shutts fra University of Wisconsin-Madison og Christine Fawcett, Helena Falk og Anna Ivegran fra Uppsala universitet. Forskerne intervjuet først 30 barn fra en barnehage med såkalt kjønnsnøytral pedagogikk, og senere 50 barn fra vanlige barnehager.

I den kjønnsnøytral barnehagenes læreplan kan man lese:

Alle som arbeider i barnehagen skal følge de grunnlegende verdiene som angis i denne læreplanen og tydelig ta avstand fra det som strider mot disse verdiene. Voksnes måte å behandle gutter og jenter på, samt de krav og forventninger man har til dem, former deres oppfatning om hva som er kvinnelig og mannlig. Barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønstre og kjønnsroller. Gutter og jenter skal i barnehagen ha samme mulighet til å prøve og utvikle evner og interesser, uten begrensninger fra stereotypiske kjønnsroller.

I tillegg inngår det blant annet at man tiltaler barn som «hen» og ikke «han» eller «hun». Man skal heller ikke behandle barn på en «tradisjonell kjønnskodet måte», som gjennom å gi jentene komplimenter for deres klær.

Studien skal blant annet ha påvist at barna fra den «normbevisste» barnehagen skal ha vist større interesse for å leke med barn av det motsatte kjønn, samt ha utvist færre «kjønnsstereotypiske holdninger». Forskjellene var også registrert blant barna, hvis foreldre ikke hadde valgt barnehagen på grunn av sin «normbevissthet».

Kilde:
HBTQ-indoktrinering på förskolor har gett effekt