Hjem Nyheter Norge Løgnpressen misbruker statistikk for å villede folket

Løgnpressen misbruker statistikk for å villede folket

STATISTIKK Statistisk sentralbyrå slapp i dag statistikk over sysselsettingen i Norge. Løgnpressen ser naturligvis sitt snitt til å misbruke statistikken for å villede folket.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om sysselsettingen i Norge, misbrukes i dag av løgnpressen for å skape et falskt bilde av virkeligheten. Et bilde hvor stadig flere innvandrere er i jobb, hvor forskjellen blant etniske nordmenn og innvandrere ikke er så stor, og hvor integrasjonen fungerer og får folk i jobb.

Titter man nærmere på tallene som ligger til grunn, oppdager man ganske raskt at løgnpressen – lyver. Disse viser nemlig en vedvarende høy arbeidsledighet blant ikke-europeiske innvandrere. En trend som ikke forandrer seg, selv etter ti år i Norge. Størst er arbeidsløsheten blant afrikanske innvandrere hvor kun 42,2 prosent er i jobb. Blant asiatiske er 48 prosent uten jobb.

Et av grepene løgnpressen benytter for å pynte på virkeligheten, er å inkludere europeiske og nordiske personer i gruppen «innvandrere». Dette forbedrer naturligvis statistikken betraktelig ettersom 72,6 prosent av personene fra øvrige Norden er i jobb, og europeiske personer ligger på rundt 70 prosent.

Kilder:
Seks av ti innvandrere jobber
SSB