Hjem Nasjonal kamp Lokalpolitiker beklager seg over ytringsfriheten

Lokalpolitiker beklager seg over ytringsfriheten

LILLEHAMMER Lokalpolitikeren og ytringsfrihetshateren Lars Giæver beklager seg over at Motstandsbevegelsen har samme rettigheter som andre norske borgere. Det inkluderende og mangfoldige Lillehammer har ikke plass til nasjonalsosialister, uttaler den noe selvmotsigende Giæver.

Det er i en debattartikkel publisert i Gudbrandsdølen dagningen at leder for Miljøpartiet De Grønne, Lars Giæver, uttrykker sin misnøye over Den nordiske motstandsbevegelsens aktivitet i Lillehammer.

Giæver fremsetter en rekke løgner om organisasjonen, og hevder blant annet at Motstandsbevegelsen er en «terrororganisasjon» som ønsker å avskaffe demokratiet og innføre diktatur, samt at Motstandsbevegelsen under aktiviteten i Lillehammer spredte «rasisme» og «hat». Naturligvis kommer han ikke med noen eksempler på hva som var rasistisk eller hatefullt.

«Demokraten» Giæver stiller seg kritisk til at politiet tillot at Motstandsbevegelsen benyttet sin grunnlovsfestede rettighet til å dele ut flyveblader i Lillehammer, og mener det var mange «fortvilte tilskuere» som ble vitne til aktiviteten. Giæver omtaler her sannsynligvis seg selv og sine kommunist-venner.

Giæver avslutter med å hevde at Motstandsbevegelsens offentlige aktivitet burde falle inn under brudd på den såkalte rasismeparagrafen, igjen uten å peke på hva som skulle være rasistisk.

Kilde:
Nei til nazisme, ja til mangfold!