Hjem Nyheter Norge Lover mer penger til jødene og økt innsats mot «antisemittisme»

Lover mer penger til jødene og økt innsats mot «antisemittisme»

NORGE Utenriksminister Barth Eide tolererer ikke at jøder føler seg utrygge i Norge.

Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: The Official CTBTO PhotostreamCC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Utenriksminister Espen Barth Eide besøkte synagogen i Oslo på onsdag for å forsikre det jødiske samfunnet om at den norske regjering vil øke innsatsen mot «antisemittisme». Ifølge «ny handlingsplan mot antisemittisme» vil man også foreslå en økning på 2,5 millioner norske kroner i bevilgning til de mosaiske trossamfunnene i statsbudsjettet for 2024.

– Det er ingen tvil om at det er behov for økt innsats mot antisemittisme nå. Jøder i Norge opplever at de står alene og at det ikke er legitimt å sørge på grunn av krisen i Midtøsten. Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer og rasisme. Vi kan aldri tolerere at jøder i Norge skal føle seg utrygge, sier Eide.

Eide gjorde det klart at Norge slutter seg til en fellesuttalelse om antisemittisme, underskrevet av spesialutsendinger fra en rekke land. I uttalelsen uttrykker landene bekymring for økningen i antisemittiske ytringer og handlinger, og oppfordrer nasjonale myndigheter til å gi den nødvendige beskyttelsen til jødiske samfunn, rapporterer Regjeringen.

– Vi tar sikkerheten til alle våre borgere på alvor, og har økt sikkerheten ved jødiske objekter i Norge, sier Eide.

Hvorvidt Eide forlangte at det jødiske samfunnet skulle ta avstand fra Israels folkemord på Gazastripen, eller anerkjenne Palestina som et land, er uklart.