Hjem Nyheter Norge Mangel på jod gir mindre intelligente barn og ADHD-symptomer

Mangel på jod gir mindre intelligente barn og ADHD-symptomer

VITENSKAP Det har lenge vært kjent at mangel på jod fører til avkom med lavere IQ og ADHD-symptomer, likevel viser en ny undersøkelse at bare 36% av norske kvinner får informasjon om konsekvensene av mangel på jod under svangerskapet.

Foto: PinkStock Photos, D. Sharon Pruitt, (CC BY 2.0).

Det har lenge vært kjent at selv mild og moderat mangel på jod fører til negative konsekvenser for den kognitive utviklingen, språkutviklingen og den motoriske utviklingen hos barnet. Likevel får kvinner altså begrenset informasjon om dette under sitt svangerskap. To uavhengige undersøkelser viser henholdsvis at 69% av mødrene har for lavt jodinntak gjennom kosten, og at hele åtte av ti gravide spiser for lite mat med jod, og andelen er faktisk økende. Dette til tross for at Nasjonalt råd for ernæring allerede i 2016 slo alarm om utviklingen.

På spørsmål om det har noe å si for en hel generasjon om inntaket bare er mildt mangelfullt svarer Lisbeth Dahl, seniorforsker og nasjonal kontakt i Iodine Global Network: «Ja, spesielt hvis det viser seg at dette har betydning for IQ-score, og at den er redusert. På individnivå, hvis du har 98 eller 100 i IQ-score, betyr ikke det så mye for én person. Men i en hel befolkning gir det et større utslag.«

Årsaken ser ut til å ligge i at nordmenn, og befolkningen i Vesten generelt, drikker og spiser mindre og mindre melkebaserte produkter og fisk. Fra i 1970 å drikke i gjennomsnitt 180 liter melk i året, drikker hver person i Norge nå bare ca. 80 liter. Tidligere undersøkelser har vist at årskullet født 1975 nådde den høyeste målingen på IQ i Norge, mens resultatene har falt betraktelig år for år etter dette.