Hjem Nyheter Norge Masseinnvandringen prioriteres fremfor…

Masseinnvandringen prioriteres fremfor…

 MASSEINNVANDRING  Regjeringen presenterte i dag et forslag til en rekke økonomiske nedskjæringer man tenker gjennomføre for å finansiere masseinnvandringen til Norge.

immigratiA-e1446225587412-460x249_ny

Informasjonen er hentet fra Regjeringens justerte forslag til statsbudsjett som ble lagt frem på fredag. Justeringene skjer som følge av den eksplosive økningen i antall asylsøkere som kommer til Norge.

Hvor norske myndigheter tidligere i høst anslo at mellom 16 000 til 20 000 personer ville komme til å søke om asyl i Norge i løpet av 2016, har dette nå økt til mellom 30 000 til 50 000. Forventet antall i år, er 30 000.

Regjeringen anslår at masseinnvandringen vil koste mer enn 70 milliarder kroner i de neste årene, og for å finansiere dette ønsker man nå å gjennomføre en rekke kutt.

Her er noen av nedskjæringene våre «folkevalgte» vil gjennomføre for å finansiere masseinnvandringen:

– 30,3 millioner kroner mindre til barnehager.

– 1,8 millioner kroner mindre til Norges forskningsråd.

– 70 millioner kroner mindre til sysselsetting av sjøfolk.

– 5 millioner kroner mindre til landbruksorganisasjoner.

– 110,56 millioner kroner mindre til vedlikehold av veiene.

– 139 millioner kroner mindre til riksveiene.

– 112,5 millioner kroner mindre til forskning.

– 25 millioner kroner mindre til rehabilitering.

– 3,7 millioner kroner mindre til Kystverket.

– 5 millioner kroner mindre til skogvern.

– 378,3 millioner kroner mindre til klimatiltak.

– 85 millioner kroner mindre til Forsvaret.

– 193,3 millioner kroner mindre til vedlikehold av jernbanen.

– 50 millioner kroner mindre til flom- og skredforebygging.

– 58,5 millioner kroner mindre til vrakpant.

Kilde:
Dette vil regjeringen kutte for å betale flyktningregningen