Hjem Nyheter Norge Masseinnvandringen rammer barn av uføre

Masseinnvandringen rammer barn av uføre

MASSEINNVANDRING/VELFERD: Regjeringen ønsker å kutte barnetillegget til uføre. Et resultat av masseinnvandringen, sier kommentator.

fattig-640x328

Regjeringen går inn for å erstatte dagens behovsprøvede barnetillegg med et standard barnetillegg for personer som mottar uføretrygd. Behovsprøvet barnetillegg er på 35 348 kroner per barn per år. Det nye standardtillegget vil reduseres til 7 020 kroner.

Høyskolelektor Elin Ørjasæter mener innvandringen er grunnen til at regjeringen vil redusere barnetillegget for uføre.

– Vi må tørre å si det høyt: Dette er et av de første velferdsgodene som faller som følge av innvandringen. Den enslige mammaen i rullestol rammes på grunn av barnerike innvandrerfamilier.

Hun utdyper:

Endret sammensetning i befolkningen byr på helt nye utfordringer: Vi vet, ut fra Brochmannutvalget og funn fra andre forskere, at uføremønsteret er annerledes for innvandrere, spesielt for dem fra den tredje verden. De kommer vanskeligere ut i jobb, og for dem som er i jobb, er veien inn i uførestatistikken også raskere. De får flere barn enn etnisk norske familier. Dermed blir det mer lønnsomt å bli ufør enn å være i jobb, fordi jobbene de ofte har, er lavtlønnet.

Brochmannutvalget fant at innvandrere fra Tyrkia, Afghanistan, Irak og i særdeleshet Somalia er de befolkningsgruppene som har lavest yrkes- og kapitalinntekt, noe som samsvarer med at gruppene har lav sysselsetting.

Arbeiderpartiet foreslo det samme
Arbeiderpartiets Lise Christoffersen sier at hennes parti ikke støtter kuttet i barnetillegget. Dette til tross for at Arbeiderpartiet da de sist satt med makten, foreslo å innføre nøyaktig det samme standardbeløpet på 7 020 kroner, ifølge Aftenposten.

Kilde:
Nettavisen