Hjem Historie Dagens historiske Max Amann

Max Amann

HISTORIE Den 24. november 1891 Ble Max Amann født. Han var sjef for det tidlige NSDAPs økonomi og skulle senere bli sjef for den nasjonalsosialistiske pressen.

Max Amann.
Foto: Bundesarchiv, Bild 119-2186 / CC BY-SA 3.0 DE, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons / Bundesarchiv, Bild 146-1979-007-07A / Friedrich Franz Bauer / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Max Amann ble født 24. november 1891 i München. Han utdannet seg i handel og jobbet med økonomi da første verdenskrig brøt ut. Under krigen tjenestegjorde han som feltprest i samme infanteriregiment som Adolf Hitler, og de ble etter hvert gode venner.

I 1921 klarte Hitler å overtale Max Amann til å bli med i NSDAP og overta ledelsen av partiets økonomi som var i krise. Amann hadde allerede en god jobb med gode utsikter til suksess, så det var en vanskelig beslutning å slutte der og begynne å jobbe for partiet. Dette er beskrevet av Hitler selv i sin bok «Min kamp» i kapitlet «Propaganda og organisasjon»:

Jeg strevde iallfall for å bli kvitt denne tilstanden som jeg hadde erkjent var ille, og jeg hadde hell med meg fordi jeg lærte den mannen å kjenne som har ytet uenderlig verdifullt arbeid for vår rørsle, ikke bare som forretningsmessig leder av avisen, men også som forretningsfører for hele partiet. I 1914, altså ved fronten, lærte jeg Max Amann å kjenne, som nå er forretningsfører for partiet og den gangen var min foresatte. I de fire krigsårene hadde jeg jamt høve til å se at min senere medarbeider hadde særlige evner, var flittig og pinlig samvittighetsfull.

Midtsommers 1921 da vår rørsle var oppe i en hard krise, og jeg ikke mer var velnøyd med en del av funksjonærene,ja hadde gjort de bitreste erfaringer med en enkelt av dem, gikk jeg til min gamle regimentskamerat som tilfellet hadde ført meg sammen med, og bad ham om å bli forretningsfører for rørsla. Amann nølte lenge,for han hadde en lovende stilling, men han slo endelig til,riktignok på det uttrykkelige vilkåret at han aldri ville være noen tjener for en eller annen komité som ikke noe vinste eller kunne, men bare godkjente en eneste herre.

Den første forretningsføreren for vår rørsle har med sine virkelig fremragende forretningskunnskaper gjort et arbeid for partiet som ikke kan settes høyt nok, han skaffet orden og renslighet i partivirksomheten. Den var fra denne tiden helt mønsterverdig, og ikke noen av underavdelingene nådde opp, enn si overgikk den. Som alltid i livet er det nok å være fremragende flink for å vekke misunnelse. Dette måtte en selvsagt vente også i dette høve og regne med.

Max Amanns bidrag til partiets økonomi og organisering var av svært stor betydning for partiets utvikling. Han overtok også driften av NSDAPs første avis «Völkischer Beobachter» som under hans virksomhetsledelse utviklet seg fra en ukentlig til en dagsavis. Han ble også utnevnt av Hitler til direktør for Eher Verlag (som blant annet ga ut Völkischer Beobachter), som under Amanns ledelse ville bli veldig vellykket og til slutt bli Tysklands største forlag. Det var også Eher Verlag som ga ut Hitlers bok «Min kamp».

Foto: Ukjent fotograf, offentlig eie, via Wikimedia Commons

Max Amann deltok i Hitlers kuppforsøk i 1923 og ble fengslet i seks måneder. Han gikk imidlertid direkte tilbake til den politiske kampen da han ble løslatt. I 1924 ble han valgt inn i bystyret i München for NSDAP.

I 1933 ble han valgt inn i den tyske riksdagen. Etter maktovertakelsen samme år ble han utnevnt til president for Reichskulturkammeret, og fikk dermed total kontroll over store deler av den tyske avispressen.

Det var også Max Amann som foreslo for Hitler at han skulle gi nytt navn til sin da ennå upubliserte bok «Min kamp». Hitlers opprinnelige tittel hadde vært «Fire og et halvt års kamp mot løgner, dumhet og feighet».

På slutten av andre verdenskrig ble Amann tatt til fange av amerikanerne og ble senere dømt til 10 års fengsel i arbeidsleirer, tap av eiendom og fratakelse av retten til pensjon. Han ble først løslatt i 1953 og døde noen år etter, den 30. mars 1957, 65 år gammel.