Hjem Historie Dagens historiske Mediamogulen Paul Reuter

Mediamogulen Paul Reuter

HISTORIE Den 21. juli 1816 ble Israel Beer Josaphat, også kalt Paul Reuter, født. Han skulle bli en del av et jødisk nyhetsmonopol som kontrollerte nyhetsstrømmen i store deler av verden.

640px-paul-reuter

Den 21. juli 1816 ble Israel Beer Josaphat født i Kassel i daværende Preussen. Begge foreldrene hans var jøder og faren var rabbiner. Frem til 1845 arbeidet Josaphat som bankmann før han flyttet til London under navnet Joseph Josaphat. Samme år konverterte han til kristendommen og lot seg døpe for å lettere passe inn i samfunnet. Han valgte navnet Paul Julius Reuter.

I 1847 stiftet Reuter det Berlin-lokaliserte forlaget Reuter og Stargard som spesialiserte seg på å trykke radikale skrifter i tiden rundt Revolusjonsåret 1848. I 1848 flyttet Reuter til Paris der han begynte å arbeide hos verdens første nyhetsbyrå, Agence France Presse (AFP), som ble stiftet i 1835. Dette nyhetsbyrået, som fortsatt i dag er et av de største, ble stiftet av Charles-Louis Havas som tidligere hadde vært bankmann og lånt ut penger til Napoleon. Også Havas var jøde og hos dette nyhetsbyrået arbeidet mange jøder som senere skulle få nøkkelposisjoner i et fremtidig nyhetskartell mellom tre byråer. Disse var blant annet Paul Reuter og Bernhard Wolff.

Både Reuter og Wolff hadde deltatt i de revolusjonære aktivitetene i Berlin og ble tvunget til å rømme landet. En annen revolusjonær i det franske nyhetsbyrået var journalisten Sigmund Engländer som hadde blitt tvunget til å rømme fra Wien – med trussel om dødsstraff hvis han returnerte. Engländer kjente både Heinrich Heine og Karl Marx, og hadde kontakt med høytstående politikere og statsmenn i Europa. Engländer skulle bli en nøkkelperson i Reuters og så seg selv som en av grunnleggerne av nyhetsbyrået.

Statue av Paul Reuter i City of London.
Statue av Paul Reuter i City of London.

Da telegrafen på alvor ble utviklet stiftet Wolff og Reuter sine egne nyhetsbyråer. I 1850 ble Wolffs Telegraphisches Bureau (WTB) stiftet. Dette nyhetsbyrået var lenge et av de aller viktigste, men ble i 1934 nasjonalisert og fusjonert og havnet under et nytt nyhetsbyrå, Deutsches Nachrichtenbüro, som ble ledet av Joseph Goebbels.

I 1850 ble også nyhetsbyrået Reuters stiftet i tyske Aachen, nær den nederlandske og belgiske grensen. Reuters sendte meldinger fra Brussel til Aachen, noe som stoppet lekkasjen i telegraflinjen mellom Berlin og Paris. Året etter flyttet Reuter tilbake til London og etablerte et kontor nær børsen i London.

Reuters hovedkontor i London.
Reuters hovedkontor i London.

Havas, Wolff og Reuter fokuserte veldig på børsnyheter. De var alle kosmopolitter som beveget seg uhindret mellom landene og bygget opp nettverkene sine. En av dem som bygde opp Reuters var nevnte Sigmund Engländer, som var nyhetsbyråets sjefredaktør. Engländer hadde et stort nettverk av revolusjonære kontakter som han brukte som korrespondenter til Reuters utenriksrapportering. Han hadde også kontakter i flere forskjellige politiske sirkler på høyt nivå. Karl Marx beskrev Engländer som Reuters «sjel og hjerte».

Akkurat som Rothschild sine fem sønner delte opp verden mellom seg gjorde også denne trioen en oppdeling av informasjonsstrømmens arena. De hadde lokalisert seg i datidens europeiske nøkkelsteder: Havas i Paris, Wolff i Berlin og Reuter i London. I praksis ble Europas nyheter filtrert av tre jødiske mediamoguler. De tre nyhetsbyråene vokste raskt og stadig flere aviser ble avhengige av dem.

Finanssenteret City of London er en egen stat i Stor-London med egne spesielle rettigheter, eget politi og massiv kameraovervåkning. I denne Rothschild-festningen arbeidet også Paul Reuter.
Finanssenteret City of London er en egen stat i Stor-London med egne spesielle rettigheter, eget politi og massiv kameraovervåkning. I denne Rothschild-festningen arbeidet også Paul Reuter.

Nyhetsbyråene var dog fortsatt konkurrenter og den 17. januar 1870, etter lengre tids rivalisering, kom de tre jødiske nyhetsbyråene overens om å dele opp verden ved å danne et kartell. I Paris samlet de tre aktørene seg og inngikk en hemmelig pakt. Ved et forhandlingsbord rullet de ut et kart over verden og begynte å tegne opp hvilke deler respektive nyhetsbyrå skulle ha monopol over. Reuter fikk monopol over nyhetene i det britiske imperiet og Nederland, Havas fikk Vest- og Sør-Europa og Wolff fikk Tyskland, Skandinavia og Russland. Andre områder som Nord-Amerika skulle deles mellom dem.

Andre kilder oppgir at Reuter også fikk monopol over nyheter fra Egypt, deler av Asia og Sør-Amerika der han året etter pakten ble inngått beviselig skaffet seg kontor. Kartet som viser den eksakte oppdelingen oppgis dessverre å ha «forsvunnet» før andre verdenskrig brøt ut.

I 1878 overlot Paul Reuter kontrollen av bedriften til sønnen sin, Herbert Reuter, og flyttet til Nice der han levde til sin død i 1899. Gjennom Paul Reuter kom London til å bli verdens nyhetshovedstad. Selv tok han i løpet av livet sitt del i byggingen av et jødisk nyhetsmonopol som fortsatt eksisterer i dag. For sine prestasjoner ble han adlet i England.