Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Medlem frikjent for forberedelse til drap tross løgnrapport fra SÄPO – del...

Medlem frikjent for forberedelse til drap tross løgnrapport fra SÄPO – del 2/2

0

KOMMENTAR Den nordiske motstandsbevegelsens leder kommenterer i to artikler dommen, sikkerhetspolitiets vitneforklaring og medias hets. Her er del to.

I den første delen av denne artikkelserien nevnte jeg at dommen mot vårt medlem synes å ha vært påvirket av at SÄPO gjorde en villedende uttalelse om at denne typen hagle som politiet lyktes med å sette sammen av spredte rørdeler i garasje og bolig er «et utbredt fenomen» hos Den nordiske motstandsbevegelsens medlemmer. Jeg skrev også at man begrunner denne uttalelsen i tre oppgitte tidligere saker der denne typen utrustning ble påtruffet. Tre saker på 21 år for en organisasjon som er virksom i fem land regnes altså ifølge SÄPO som et utbredt fenomen.

SÄPOs analytiker Ahn-za Hagström vitnet under rettssaken for å gi et bilde av hvordan Den nordiske motstandsbevegelsen fungerer. Vitneforklaringen er full av feilaktigheter som, når man tar i betraktning Hagströms formodede kunnskaper, må anses å være fullt bevisste. Hensikten kan antas å være dobbel, man vil både ha vårt medlem dømt på hardest mulige måte og gi uttalelser som løgnmedia og folkefiendtlige politikere kan sitere fra i fremtiden.

Jeg velger å løfte frem og besvare en del av hennes uttalelser, både et par som er villedende gjeldende vårt ideologiske syn og ytterligere noen som er minst like feilaktige, men av organisatorisk karakter.

Grunntanken er etnisiteten eller det som DNM kaller for rase. De mener at mennesker kan deles i ulike raser og at det gjennomsyrer alt et menneske gjør. Effekten av dette er at det kun er etniske svensker som kan treffe gode beslutninger for Sverige.

At mennesker kan deles inn i raser er knappest noe vi mener, men noe som er høyst vitenskapelig bevist og dessuten en selvfølgelighet for en stor majoritet av mennesker på jorden. Ikke noe annet sted enn i Vesten fornekter man dette faktum. Videre har vi aldri påstått eller uttrykt verken at «rasen gjennomsyrer alt et menneske gjør» eller at «kun etniske svensker kan treffe gode beslutninger for Sverige».

At dine medfødte egenskaper, deriblant rasemessige, er av stor betydning for hvem du er og fremfor alt for hvem du kan bli er derimot en sannhet som ikke heller er spesielt kontroversiell. At vi ønsker å se et etnisk homogent Sverige og Norden handler knappest om at det skulle kunne tas gode beslutninger, men i stedet om å oppnå harmoni og sikre vårt folks overlevelse og dermed også det biologiske mangfoldet.

I det første avsnittet av podkasten Lederperspektiv kan du høre mer om rase:

Som kampgruppesjef er man mer eller mindre ansvarlig for de aktiviteter som gjennomføres innen et område … … Det gjøres gjennom ulike typer forelesninger, samordning av aktiviteter uansett om det handler om flyvebladsutdelinger og propagandaspredning eller om aktiviteter som skulle kunne rommes av trussel- og trakasseringsspannet.

Her er Hagström forsiktig gjennom å legge til «som skulle kunne» da hun er klar over at hun befinner seg på glatt is. Egentlig er det altså intet direkte feilaktig med uttalelsen, for det meste, avhengig av hvem du spør, «skulle nok kunne» tolkes som trussel eller trakassering. Det gjør at uttalelsen er villedende og unødvendig. Den nordiske motstandsbevegelsen er en politisk organisasjon som kjemper for at de nordiske folkene skal kunne sikre sin overlevelse og frihet; om dette krenker noen kan vi knappest lastes for det.

Det er tradisjonelt for Hvit makt-miljøet at man vil inspirere til å oppmuntre, skolere og peke ut en retning for å få tilhengere og sympatisører til å handle i enighet med det. Å handle omfatter å begå voldsforbrytelser i den forstand at i det verdensbildet som DNM har er grunninnstillingen at Sverige er okkupert av en fremmed makt, hvilket motiverer voldsbruk og til en viss del våpenanskaffelse.

Dette er ren løgn da Den nordiske motstandsbevegelsen i sitt regelverk forbyr medlemmer å begå offensive voldshandlinger. At vi derimot oppmuntrer våre medlemmer til å benytte sin lovfestede rett til selvforsvar er noe helt annet og kan meget vanskelig ses som at vi «motiverer voldsbruk».

Kniv er noe som flere tilhengere mer eller mindre regelmessig bærer i selvforsvarshensikt. Selvforsvarstanken kommer av oppfatningen av at Sverige er okkupert av en fremmed makt og at man befinner seg i en slags krigslignende tilstand der den jødiske verdenskonspirasjonen aktivt forsøker å utrydde det man kaller folket, det svenske folket.

Også dette er svært merkelig formulert. Det stemmer at flere av våre medlemmer tar de forholdsregler som kreves for å kunne forsvare seg selv, sine familier og sine kamerater i et stadig mer polarisert samfunn, men jeg skulle faktisk bli riktig forbauset om jeg fikk høre at et eneste medlem bar kniv for å forsvare seg mot den jødiske verdenskonspirasjonen.

Hun ville sagt at DNM er en voldsforherligende organisasjon ut ifra at de ikke tar avstand fra vold og ut ifra innstillingen om at kampen skal føres uansett hva den enn krever. Det finnes flere eksempler de siste årene på at tilhengere og aktører innenfor DNM benytter vold. Både innenfor rammen for den parlamentariske satsningen og den revolusjonære kampen. Eksempler er de fellende dommene for bombeattentatene i Västra Götaland 2015 og 2016.

Dette sitatet er interessant da vi kanskje for første gang noensinne får en definisjon av hva det orwellske uttrykket «voldsforherligende» innebærer, eller i det minste hva det innebærer ifølge Ahn-za Hagström. For å være voldsforherligende er det altså tilstrekkelig at man som forening oppfordrer sine medlemmer til å være virkelig aktive og at man ikke tar avstand fra handlinger som ikke på noen måte er koblet til foreningen.

Med denne definisjonen kan det bli svært interessant om et forbud mot voldsforherligende organisasjoner oppstår da dette skulle innebære enten at et meget stort antall foreninger i Sverige skulle forbys, alternativt ytterligere en enorm innskrenkning av ytringsfriheten gjennom at det ikke bare blir forbudt å ytre ting, men også å ikke ytre ting, dvs. å ta avstand fra ulike handlinger.

Hva gjelder bombehandlingene i Göteborg valgte aktor å betone at handlingene ikke var sanksjonert av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Voldsbruken og den revolusjonære volden skal ikke ses som et stort endelig slag. DNM vil bli en faktor som samfunnet trenger å forholde seg til. De forsøker å påvirke og diktere vilkårene for hvem som skal få høres og synes i debatten og hvem som skal få utøve sine grunnleggende fri- og rettigheter samt hvem som skal få arbeidsoppgaver og oppdrag. Å avskrekke folk fra å skrive en viss artikkel, delta på et visst møte eller debattere et visst spørsmål er eksempler på slikt. Dette gjør de ved hjelp av den skremselskapital som organisasjonen bedømmes å ha. For å kunne bygge og opprettholde skremselskapitalen må de utføre noen former for voldshandlinger.

At vi bevisst begår voldshandlinger for å holde liv i en skremselskapital kan være den mest bemerkelsesverdige uttalelsen Hagström gjør under rettssaken. Igjen, vi er en politisk organisasjon og vi benytter vår rett til selvforsvar når vi blir angrepet. Om de mørke kreftene som er ansvarlige for å utrydde vårt folk, eller deres lakeier i riksdagen og mediehusene, blir skremt av dette er det ikke noe jeg akkurat skulle føle ubehag ved. De skal være redde for vår fremvekst, for det innebærer at vi også kommer nærmere dagen da de med rette skal få stå til ansvar for sine gjerninger, MEN at det skulle være et mål i seg selv er en grov løgn.

SÄPO og også Ahn-za Hagström pleier vanligvis, selv om de selvsagt ikke på noen måte er sympatisk innstilt til oss, forsøke å være noenlunde profesjonelle i sine uttalelser. At de såpass nært innpå valget velger å fremstille seg selv på nivå med David Baas og andre karriereløgnere i kveldspressen er høyst interessant. Kanskje er det noe for MSB [Myndighet for samfunnsvern og beredskap, red. anm.] å utrede? Nei, det var akkurat det ja, de sitter jo i nøyaktig samme båt. Myndigheter som sysler med valgpåvirkning i Sverige i år 2018 synes være nær like vanlig som det er i Zimbabwe, men uten at Human Rights Watch og andre menneskerettighetsorganisasjoner legger seg i det.

I denne saken har det foruten medieløgner og forbudshets mot Den nordiske motstandsbevegelsen ført til at en familiefar har fått en betydelig strengere fengselsstraff enn han hadde fått om han i stedet for å ville redde sin nasjon godtok den nye verdensordenen og var en lydig slave.

Jeg avslutter denne andre og siste delen i artikkelserien med å sende mine tanker til vår fengslede kamerat, en politisk fange i demokraturet Sverige. Gi ham gjerne din støtte ved å sende en slant til Den nordiske motstandsbevegelsens fangehjelp.

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg