Hjem Nyheter Norge Mener alderstesting av “flyktningbarn” er lovstridig

Mener alderstesting av “flyktningbarn” er lovstridig

MASSEINNVANDRING Både NOAS og Redd Barna stiller seg kritiske til at UDI alderstester asylsøkere som hevder de er mindreårige.

Flyktning_barn

Det er i rapporten «Over eller under 18?» at Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Redd barna kritiserer Utlendingsdirketoratets (UDI) alderstesting av asylsøkere som hevder de er mellom 15 og 18 år.

Organisasjonene anser at praksisen, som har pågått siden november ifjor, er lovstridig og at alderstesting kun bør gjennomføres dersom det foreligger tvil om alder etter man har gjennomført en konkret, individuell vurdering.

Line Schei Mogenstad i UDIs asylavdeling forklarer at de alderstester samtlige som hevder seg være mellom 15 og 18 år, da det forekommer tvil om alderen til veldig mange av dem, samtidig som de aller fleste ankommer uten identifikasjonspapirer.

Kilde:
NOAS og Redd Barna mener UDI bryter loven