Hjem Nyheter Norden Mener velferdsstaten ville kollapset om man førte samme asylpolitikk som Sverige

Mener velferdsstaten ville kollapset om man førte samme asylpolitikk som Sverige

NORDEN: Sverige tar imot ni ganger så mange asylsøkere som Norge. Fremskrittspartiet mener en svensk innvandringspolitikk i Norge, ville medført et sammenbrudd av velferdsstaten.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

I løpet av 2015 forventes det å ankomme 11 000 asylsøkere til Norge. Til sammenligning forventes det hele 95 000 til Sverige. Ifølge Utlendingsdirektoratet skal det være Sveriges «veldig tydelige og sterke signaler» om at asylsøkere er velkomne, som skal være årsaken.

Tirsdag besøkte Sveriges justisminister, Morgan Johansson, Munchmusset i sammenheng med et nordisk flyktningmøte. Ifølge ham bør samtlige nordiske land følge Sveriges eksempel og ta imot flere asylsøkere.

Fremskrittspartiets (Frp) Jøran Kallmyr, statssekretær i Justisdepartementet, mener det norske velferdssystemet ville kollapset dersom man hadde fulgt Sveriges eksempel.

– Hvis det hadde blitt svenske tilstander i Norge så ville velferdssystemet slik vi kjenner det kollapset, vi hadde ikke hatt råd til å ha hatt det sånn.

Ifølge prognoser fra Sverige vil de årlige kostnadene relatert til innvandring og integrasjon stige til rundt 40 milliarder svenske kroner per år.

Kilde:
Sverige tar imot nesten ni ganger så mange flyktninger som Norge