Hjem Nyheter Norge Mer gift til folket

Mer gift til folket

NATUR OG MILJØ Samme uke som fiskeriministeren forsikrer det norske folk om at oppdrettslaksen er trygg og samtidig oppfordrer til å spise mer fisk – tidobles den tillatte grenseverdien på giftstoffet endosulfan i fôr til norsk oppdrettslaks. Årsak? Høyere inntjening.

Untitled-19_ny

Norges fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen (Ap), gikk denne uken ut i VG og manet det norske folk til å spise «mer av all sjømat». Hun forsikret alle om at norsk oppdrettslaks er trygg, refererte til de offisielle kostholdsrådene og la også til at «oppdrettslaksen og villfisken vi har er akkurat like sunn».

At fiskeriministeren selv har eierinteresser i SinkaBerghansen AS, et selskap som driver med lakseoppdrett, er ifølge henne selv irrelevant og påvirker ikke hennes holdning til kostholdsrådene.

Samme uke som vår fiskeriminister går ut og maner det norske folk til å spise mer fisk, samt forsikrer oss om at oppdrettlaksen er trygg å spise kommer det frem at norske myndigheter i tre år har arbeidet for å få EU til å øke grenseverdien på giftstoffet endosulfan i fôr til oppdrettslaks. Grenseverdien som tidligere lå på 0,005 mg/kg er nå tidoblet til 0,05 mg/kg og skal implementeres i Norge.

Ifølge Mattilsynet er økningen av den tillatte mengden av giftstoffet av «stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen», da store deler av fiskefôret importeres fra Sør-Amerika hvor bruk av stoffet fortsatt er tillatt og benyttes som plantevernmiddel.

Giftstoffet er svært helse- og miljøfarlig, påvirker blant annet nervesystemet og er ved inntak akutt giftig. Det er svært giftig for fisk og hoper seg opp i næringskjeden, er lite nedbrytbart og spres over lange avstander.

spraying-460x315_ny

Stoffet har tidligere vært forbudt i all fôr til laks, men forsøk gjort av NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) har vist at fisken tåler giftstoffet bedre om den får det via sin mat, i motsetning til å bli eksponert for det i vann.

En studie fra 2010, av mat og miljøgifter, viste at oppdrettslaks inneholdt store mengder av miljøgiftene PCB, DDE og endosulfan.

Jerome Ruzzin, tidligere forsker ved NIFES – nå ansatt ved biologisk institutt ved Universitetet i Bergen, deltok i studien fra 2010 og reagerer på situasjonen. Spesielt advarer han gravide og småbarn, som han mener bør spise minst mulig oppdrettslaks, men legger til at voksne mennesker også bør være restriktive.

Kilder:
Fiskeriministeren trygg på dagens lakseanbefaling
Norge pådriver for å tillate mer gift i laksefôr
Norge vil tillate mer gift i laksefôr