Hjem Nyheter Norge Miljøpartiet de Grønne vil innføre ny «holocaust»-minnedag

Miljøpartiet de Grønne vil innføre ny «holocaust»-minnedag

JØDISK LIDELSE Miljøpartiet de Grønne foreslår innstiftelsen av en nasjonal «holocaust»-dag den 26. november, for å få bukt med antisemittiske fordommer.

Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Guri Barka Martins og Anders Skyrud Danielsen. (CC BY-SA 3.0)

I et representantforslag fra Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Kristoffer Robin Haug tas det til orde for at Norge trenger en dag som skal «løfte kunnskapen om jødenes historiske lidelser». Dette skal bidra til å bekjempe antisemittiske stereotypiske konspirasjonsforestillinger om at jøder arbeider for å fremme jødiske interesser, at jøder har for stor innflytelse over internasjonal økonomi og at jøder kan klandres for konflikter de havner i med sine vertsnasjoner. Forslaget fremmes etter en innkommet rapport fra HL-senteret som viser at jødene kun har tillit fra 86% av Norges befolkning.

Ifølge forslaget er det nødvendig å ta dette problemet på alvor, ettersom denne antisemittismen blant annet medførte at jøder ble nektet innreise til Norge i 1687, noe forslagsstillerne skammer seg over.

Datoen henspiller på dagen for deportasjonen av jøder som var virksomme i Norge under andre verdenskrig, som fant sted den 26. november 1942, hvilket er en annen ting partiet skammer seg over. Med å innføre 26. november som ekstra «holocaust»-minnedag i tillegg til den internasjonale, som er 27. januar, vil Miljøpartiet de Grønne bevisstgjøre om at de mener at jøder ikke må sendes med skip til Auschwitz mer.