Hjem Historie Dagens historiske Moderkorset

Moderkorset

HISTORIE Den 21. mai 1939, på morsdagen, ble en tysk mor for første gang tildelt fortjenestemedaljen Moderkorset.

Den 16. desember 1938 innførte Adolf Hitler utmerkelsen Moderkorset, Den tyske mors æreskors. Fortjenestemedaljen ble utdelt årlig den andre søndagen i mai (morsdagen) og den 12. august, Klara Hitler (Hitlers mor) sin fødselsdag.

Opprinnelig var det kun mødre over 60 år som kunne bli nominert, men etter 1940 valgte man å endre dette slik at også yngre mødre med mange barn fikk motta fortjenestemedaljen. Utmerkelsen bar inskripsjonen «Den tyske mor» og opprinnelig også «Barnet foredler mor».

Medaljene ble kun utdelt til genetisk sunne og friske etnisk tyske mødre mellom årene 1939-1945, og fantes i klassene bronse, sølv og gull. Et kors i bronse ble tildelt mødre med fire eller fem barn, sølv til mødre med seks eller syv barn, og gull til mødre med åtte eller flere barn.

Anbefalinger til Moderkorset kom en fast dag i begynnelsen av hver måned til kanselliet i Berlin, som var ansvarlig for fortjenestemedaljen. Derfra kunne saken tas videre av den lokale borgermesteren eller på forespørsel av NSDAPs lokale ledere eller Riksforbundet for barnrike familier.

Tyske familier ble oppmuntret til å få mange barn, og staten gjorde flere tiltak for å støtte dette. Blant annet innførte de hvilehjem hvor tyske mødre kunne avlastes og få hvile, mens familiene ble tildelt en barnepike.

Allerede etter maktovertagelsen i 1933 innførte regjeringen loven om oppmuntring til ekteskap. Dette gikk ut på at nygifte unge par fikk et lån på 1000 mark, som på denne tiden tilsvarte omtrent ni månedslønner. Fikk parene så ett barn ble gjelden redusert med 25%, ved to barn 50% og ved fire barn 100%.

Det var ikke bare gifte mødre som ble tildelt Moderkorset. Selv alenemødre kunne få det, som på denne tiden var et radikalt syn på kvinner med barn. Hitler var meget nøye på å understreke viktigheten av å ikke støte ut disse kvinnene fra samfunnet eller å skamlegge dem. Det tyske veldedighetsprogrammet Lebensborn, som ble opprettet på initiativ fra SS, er et ytterligere bevis på den radikale nasjonalsosialistiske kvinnepolitikken. Der kunne spesielt alenemødre og sårbare gravide mødre få hjelp.

Moderkorset var et ledd i denne meget vellykkede sosialpolitikken, hvis formål var å fremme det voksende tyske folket. I den nasjonalsosialistiske ideologien regnes moren og den blomstrende familien som en essensiell del av rasens grunnlag.