Hjem Historie Dagens historiske Mordet på Mary Phagan

Mordet på Mary Phagan

HISTORIE Den 26. april 1913 ble en mindreårig jente voldtatt og myrdet av sin jødiske fabrikksjef i Georgia, USA.

mp-460x250_ny
Mary Phagan (t.v.) og Leo Frank (t.h.). Foto: Public domain.

Den tretten år gamle Mary Ann Phagan arbeidet på en fabrikk som lagde blyanter i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Lørdag den 26. april 1913 gikk hun til fabrikken for å hente sin lønn hos Leo Frank, sin jødiske sjef, i andre etasje hvor hun jobbet. Etter dette møtet ble hun aldri mer sett i live.

Tidlig om morgenen ble et skamfert lik funnet nede i fabrikkens kjeller. Det ble identifisert som liket til Mary Phagan og det hadde spor etter seksuelle overgrep. Da politiets etterforskning startet, ble mistankene rettet mot Leo Frank. Han var den siste som erkjente å ha sett Mary Phagan i live den lørdagen.

fram1_ny
Foto: Public domain.

Leo Frank ble senere dømt til dødsstraff, og Høyesterett avslo anken i 1915. Saken, som skapte sterke følelser, hadde blitt ubehagelig for det jødiske samfunnet. I stedet for å fordømme Leo Frank, presset jødene på for å renvaske ham som et offer for antisemittisme.

En gruppe rike jøder, som alle var medlemmer av en komité grunnlagt av advokaten Sigmund Livingstone, etablerte i 1913 Anti-Defamation League (ADL), som en respons til saken mot Leo Frank. Organisasjonen, som eksisterer den dag i dag, fungerer som en mektig lobbygruppe som bedriver pro-jødisk propaganda og utøver innflytelse på blant annet lovgivere, politikere m.m. I tillegg angriper de og diskrediterer alle som opponerer mot jøder og jødiske interesser.

Etter sterkt press blant annet fra ovenfor nevnte lobbygruppe, opphevde guvernøren i Georgia, John Slaton, dødsdommen i 1915. Enkelte har spekulert på om guvernøren i virkeligheten ble bestukket. Avgjørelsen opprørte mange og forårsaket både demonstrasjoner og andre protester. Franklyn Bliss Snyder komponerte sangen «The Ballad of Mary Phagan» til støtte for henrettelsen av Leo Frank. Sangen ble populær gjennom artisten Fiddlin’ John Carson, som fremførte sangen på demonstrasjoner i Georgia i 1915. Sangen kan høres HER.

Henrettet av lynsjemobb
Klokken 22.00 på kvelden den 16. august tok en gruppe, som hadde døpt seg selv til The Knights of Mary Phagan, loven i egne hender. 28 menn kjørte opp til fengselet, brøt seg inn og kidnappet Frank. Gruppen kjørte 28,2 mil til stedet Frey’s Gin. Der ble dødsdommen iverksatt gjennom hengning. Delstaten Georgias aviser ble gjort oppmerksomme på lynsjingen og beskrev den i detalj.

LF-460x317_ny
Lynsjing av Leo Frank. Foto: Public domain.

ADL krever frifinnelse og unnskyldning
I 1982, 70 år etter mordet, kontaktet ADL og likesinnede Alonzo Mann, en kontormedarbeider på fabrikken hvor mordet ble begått. ADL hevdet at den alovlig syke Mann på sin dødsseng vitnet om at det var en annen person som egentlig stod bak mordet, en svart mann som døde på 50-tallet.

Gjennom de «nye bevisene» satte ADL og andre jødiske interessegrupper delstaten Georgia under sterkt press, og forlangte at Leo Frank skulle frifinnes, og at Georgia skulle gå ut med en offentlig beklagelse. For å blidgjøre interessegruppene, beklaget delstaten lynsjingen, og at de ikke hadde beskyttet Leo Frank tilstrekkelig. Rent formelt er dog Leo Frank fortsatt dømt for mordet på Mary Phagan.

To år senere, i 1984, ble en fire timer lang TV-serie spilt inn, «The murder of Mary Phagan». Her blir Leo Frank fremstilt som en fattig og uskyldig jøde, som var et offer for antisemittisme.

Den 25. oktober 2004 ble en minneseremoni avholdt på Cornell University, som innledning til en temauke om Leo Frank. Arrangementet var sponset av blant annet Jewish Student Union. Arrangementet bestod i hovedsak av foredrag, utstillinger og filmvisninger fra ovenfor nevnte film. Alt ble gjort for å hylle og minnes Leo Frank, som et uskyldig offer for «antisemittisme».