Hjem Nyheter Norden Mot frihet! Demonstrasjon i Finland 6. desember

Mot frihet! Demonstrasjon i Finland 6. desember

HELSINKI Den finske nasjonalsosialistiske bevegelsen «Kohti Vapautta!» inviterer alle nasjonalsinnede til årets utgave av demonstrasjonen på den finske selvstendighetsdagen.

Følgende står skrevet på bevegelsens nettside:

Kohti Vapautta! er en finsk nasjonalsosialistisk folkebevegelse som ble formet ved den tradisjonelle marsjen på den finske uavhengighetsdagen. Nasjonalsosialistiske Kohti Vapauttas! demonstrasjoner har blitt arrangert siden 2016 som en motpol til folkeutbyttet og den politiske eliten som bøyer seg for utenlandske penger. Hvert år marsjerer finske nasjonalsosialister på Helsinkis gater den 6. desember. Vi ønsker med dette også alle utenlandske kamerater, som deler vårt grunnsyn, hjertelig velkommen til å delta.

Kohti Vapautta! begynte som en årlig demonstrasjon, men har senere utviklet seg til en folkebevegelse som driver sin virksomhet året rundt. Uavhengighetsdagen skal være høydepunktet i et målbevisst og ambisiøst arbeid som utføres hver eneste dag, i alle deler av Finland.

Vi er en bevegelse av individer som tar til handling; vi mener at propaganda og handling støtter hverandre. Politisk analyse er kraftløs om nasjonalsinnede ikke tør å stå frem på gater og torg for å forsvare sin sak. Derfor inviterer vi alle kamerater som er innforstått med at det er på tide å gå fra ord til handling!

Vi ses i Helsinki den 6. desember!

Kohti Vapautta-bevegelsen har offentlig aktivitet i den finske byen Kotka.

Det har også bitt publisert en velprodusert kortfilm til årets demonstrasjon:

Kohti Vapatta-demonstrasjonen 2018.

Etter «Kohti Vapauttas!» demonstrasjon vil fakkeltoget som tradisjon tro holdes av 612-bevegelsen gå av stabelen fra Helsinki sentrum til Heltenes gravsted.

612-bevegelsens fakkeltog 2018.

Man kan enkelt ta seg til Helsinki med ferje fra Stockholm eller fly fra Gardermoen. Mer informasjon om tid og samlingsplass kommer når tiden nærmer seg.