Hjem Nyheter Norge Motstanden mot innvandringen øker i Norge

Motstanden mot innvandringen øker i Norge

NORGE Nye tall viser at en tredel av befolkningen mener det bør bli vanskeligere for inntrengere å få opphold i Norge.

masseinnvandring

Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mener nå en tredel av befolkningen at det bør bli vanskeligere for «flyktninger og asylsøkere» å få opphold i Norge. Noe som innebærer en økning på 4 prosentpoeng fra fjoråret.

12 prosent synes det bør bli lettere for innvandrere å få opphold i Norge, mens 51 prosent mener adgangen til opphold bør være som i dag. 33 prosent mener det bør bli vanskeligere å få opphold.

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger svarer 30 prosent at de er helt eller nokså enig. Undersøkelsen viser også at flere mener at innvandrere er en kilde til utrygghet, 32 prosent sier seg helt enig eller nokså enig, noe som er en økning fra i fjor da 26 prosent svarte det samme.

Kilde:
Økt innvandrerskepsis i befolkningen