Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Kampen fortsetter!

Kampen fortsetter!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer januar måned.

januar_front

Da jeg avsluttet min oppsummering av fjoråret i artikkelen «Et seiersår for Motstandsbevegelsen» skrev jeg blant annet at forventningene for 2017 var store, da med tanke på hvilke fremganger organisasjonen hadde gjort i 2016. Med januar måned avklart, har vi så levd opp til forventningene?

Definitivt! Årets første måned har vært en særdeles aktiv og hendelsesrik måned i kampens tegn – med alt i fra offentlige aksjoner, mediastormer, opprørte folkeforrædere, spektakulære aksjoner, leserrekorder og mye mer. Med andre ord: Organisasjonen avanserer og kampen fortsetter!

Det bør også tillegges at det er gledelig å se at mange har valgt å følge min oppfordring om å la 2017 være året man gikk fra passiv tilskuer, til aktiv deltaker i den nasjonalsosialistiske frihetskampen. Mange har søkt om opptak som aktivister i organisasjonen, og enda flere har valgt å støtte organisasjonen gjennom å bli økonomiske støttemedlemmer.

Propaganda-offensiv i Oslo

Stor-offensiv_Oslo

Årets første større aktivitet ble gjennomført i regi av Rede 1, og var en stor propaganda-offensiv i Oslo sentrum og omegn. Redets ulike kampgrupper tok for seg hvert sitt område og dekket dette med propaganda. Flere tusen flyveblader ble delt ut, plakater og klistremerker ble satt opp og over ti bannere ble  hengt opp ved trafikkerte veier.

Les mer om aksjonen HER og se filmen fra aksjonen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=z9qhLrCHNKA

Offentlig aktivitet i Ski sentrum

Ski_front

Aktivister fra Rede 1 og Rede 2 gjennomførte den 21. januar en offentlig flyvebladsutdeling i Ski sentrum. Aktiviteten var svært vellykket og store mengder flyveblader ble delt, og mange hyggelige samtaler ble ført med folket.

Et mindre irritasjonsmoment, i form av noen mindre begavede innvandrerungdommer, forsøkte å forstyrre aktiviteten, men ble irettesatt av aktivistene og forlot plassen.

Les mer om aktiviteten HER og se film nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=hT08CZBuH6c

Protestaksjon i Brumunddal

front

I Brumunddal gjennomførte aktivister fra Rede 1 en protestaksjon mot et lokalt fakkeltog som ble arrangert til støtte for den utviste somalieren Maha Abib Mahamud.

Mahamud hadde blitt tatt på fersken i å lyve om hvor han kom fra og Utlendingsdirektoratet besluttet derfor å utvise somalieren, noe naturligvis både løgnpresse og folkeforrædere benyttet til å påvirke folkopinionen til å bli mer positive til masseinnvandring.

Motstandsbevegelsen aktivister satte derfor opp en rekke større bannere langs ruten til fakkeltoget, samme dag som det skulle bli avholdt. Løgnpressen avfeide naturligvis protestaksjonen som «rasisme».

Les mer om aksjonen nedenfor:

Aktivisme på «holocaust»-dagen

holocaust-front

I tradisjonen tro gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen også i år en større riksdekkende aksjon på den internasjonale «holocaust»-dagen.

Plakater og flyveblad med informasjon om det såkalte holocaust ble satt opp og delt ut ved svært mange av landets universiteter, videregående- og ungdomsskoler.

I tradisjonen tro benyttet også løgnpressen også dette året anledningen til å ikke gi dette noe oppmerksomhet.

Les om aksjonene HER og HER. Film kan sees nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=Q0vqimoj5pQ

Kamparbeidet fortsetter – med full styrke!

I tillegg til de større aktivitetene har det også denne måneden blitt gjennomført daglig kamparbeid i hele Norge. Intern virksomhet som skogsturer, studiesirkler og treninger har blitt gjennomført, og folkeopplysningen i form av klistremerker, bannere, plakater og flyveblader har pågått med uforminsket styrke.

Nytt for januar måned er aktivisme fra Alta, hvor det hittil har vært relativt stille. Det er således gledelig å se at det også i Nord-Norge finnes de som er villige til å gjøre motstand. Forhåpentligvis vil vi i fremtiden kunne se opprettelsen av både kampgruppe og et rede i Nord.

Nedenfor følger et utvalg av månedens aktiviteter:

Løgnpressen

skremt

Løgnpressen har også i januar benyttet anledningen til å svartmale organisasjonen og løfte frem både folkeforrædere og såkalte eksperter til å komme med skrekkhistorier om Motstandsbevegelsen og dens budskap.

Den største reportasjen om organisasjonen var det tv-programmet «Insider» på kanalen MAX som stod for. I avsnittet, som skulle omhandle det såkalte høyrekstreme miljøet i Norge, tok programleder Stein Morten Lier for seg blant Den nordiske motstandsbevegelsen, og dekket organisasjonens demonstrasjon i Stockholm den 12. november ifjor.

Motstandsbevegelsen ble flere ganger kontaktet vedrørende eventuell deltakelse i programmet, men avfeiet de raskt på grunn av programmets tvilsomme og spekulative karakter, som etter eget utsagn fokuserer på «skyggesiden» i Norge.

En av hovedkarakterene i programmet var Ronny Alte – som tidligere var islamkritiker og har vært aktiv i nedleggelsen av en rekke nasjonalistiske og innvandringskritiske bevegelser i Norge og nå har kommet ut av skapet som demokrati- og likestillingsforkjemper. Altes funksjon i programmet var hovedsaklig å skaffe programlederen en «fot innenfor» i de ulike bevegelsene.

Selve innslaget om Motstandsbevegelsen er det vel ikke så mye å si om, annet enn at det følger løgnpresses sedvanlige modus operandi. Programmet skal dog ha ros for å omtale organisasjonen som nasjonalsosialistisk og ikke «nazistisk».

Et utvalg av nyhetssaker om Motstandsbevegelsen:

Frihetskamp stormer frem!

frihetskamp-media

Som jeg stolt kunne informere om i min tale på Aktivistdagene i Sverige og i artikkelen «Et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!», så var 2016 et svært bra og fremgangsrikt år for vår nettside Frihetskamp.

Utviklingen har dog ikke stoppet opp, og ettersom vi nå har fått inn flere medarbeidere i redaksjonen, har vi også lagt til en notis-seksjon hvor vi kan presentere kortere nyhetssaker. Flere små og større endringer er planlagt i løpet av året.

En annen hyggelig nyhet, som jeg også informerte om i min tale, var at vi i januar måned igjen har satt leserrekord på Frihetskamp. Leserantallet for januar var faktisk en fordobling av hva det pleier å være vanlige måneder.

Filmgruppen, Frihetskamp media, har fortsatt å levere kvalitetsfilmer og vil forhåpentligvis bli et ukentlig innslag.

Aktivistdager i Sverige

Aktivistdagarna-6-av-24

Aktivistdagene 2017 ble avholdt i Medelpad i Sverige den 28. og 29. januar og hadde temaet «Vårt potensial». Arrangementet hadde ikke mindre enn 18 talere fra fire ulike land, og var en stor suksess.

Den norske riksledelsen var også på plass og holdt tale, og kunne der presentere at de norske Aktivistdagene vil bli avholdt høsten 2017, og at samtlige aktivister fra hele Norden naturligvis er invitert.

Les mer om Aktivistdagene HER og se film nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=uRhH11BjS2k

En oppfordring!

Klikk på bildet for å forstørre.
Klikk på bildet for å forstørre.

Jeg vil avslutte denne artikkelen med å komme med en oppfordring. Under årets utgave av Aktivistdagene i Sverige kunne Motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, utlyse at det vil bli demonstrasjon i Falun den 1. mai.

Jeg vil herved oppfordre samtlige støttemedlemmer, sympatisører, lesere og andre – til å delta på demonstrasjonen. Motstandsbevegelsen i Norge vil forsøke å arrangere felles transport for alle som ønsker, så vær tidlig ute med å ta kontakt!

Gjør rett – frykt intet!

Kontaktinformasjon: [email protected]