Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen danner parlamentarisk gren i Sverige

Motstandsbevegelsen danner parlamentarisk gren i Sverige

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Den nordiske motstandsbevegelsens leder kunngjorde på torsdag at Motstandsbevegelsen grunnlegger en parlamentarisk gren i Sverige og danner et parti som skal representere organisasjonens standpunkter i valg.

front3_ny

Torsdag ettermiddag kunngjorde Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Klas Lund, at man grunnlegger en parlamentarisk gren, og derav et parti, i Sverige. Ifølge Lund har slike planer lenge vært diskutert, men man har valgt å vente til etter det svenske valget i september 2014:

I organisasjonen har vi i lengre tid diskutert opprettelsen av en parlamentarisk gren. Allerede i vår tok vi avgjørelsen om å danne et parti som kan føre frem Den nordiske motstandsbevegelsens standpunkter og fremme dens mål.

At man ventet til etter det svenske valget i september 2014 skal ifølge Lund være fordi man dels anså at det skulle være for kort tid til å drive en effektiv valgkampanje, og dels fordi det kunne se ut som at man ønsket å splitte den nasjonalistiske bevegelsen ved å danne enda et parti like før valget.

Klas Lund påpeker at grunnleggelsen av den parlamentariske grenen absolutt ikke betyr at Motstandsbevegelsen blir et parti, eller at det skulle innebære noen form for «kursendring». Ifølge Lund vil valgdeltagelse aldri være et mål i seg selv, men utgjøre kun en del av en større helhet.

Og til de som frykter at partidannelse vil innebære noen form for liberalisering forteller Lund at: «Partiet vil være radikalt, rett på sak og skille seg distinkt fra øvrige partier, både hva gjelder budskap og organisasjon.»

Ifølge Lund er dannelsen av en parlamentarisk gren viktig for at organisasjonen i Sverige ikke skal kunne bli marginalisert i fremtiden, eller at andre typer nasjonalistisk politikk skal dominere.

– Vi er helt enkelt forpliktet til å bruke de midler som står til vår disposisjon og innse at det nå handler om å vinne eller forsvinne.

Avslutningsvis forteller han at Den svenske motstandsbevegelsen nå vil gå i gang med innsamling av underskrifter for å få registrert partiet, og at de innen kort tid vil offentliggjøre navnet på partiet, samt partiprogrammet.

Kommentar fra Haakon Forwald:
– Nyheten om etableringen av en parlamentarisk gren i Sverige kommer ikke til å påvirke Motstandsbevegelsen i Norge. Det politiske klimaet og den nasjonalistiske bevegelsen i Norge, er på et annet nivå enn i Sverige. Vi vil fortsette vårt arbeide med å bygge opp en sterk og omfattende nasjonalsosialistisk bevegelse i Norge med uforminsket styrke!

Frihetskamp vil følge utviklingen i Sverige, og komme tilbake med flere artikler og notiser om emnet.