Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Motstandsbevegelsen holdt torgmøte i Ludvika

Motstandsbevegelsen holdt torgmøte i Ludvika

KAMP: Den nordiske motstandsbevegelsen arrangerte lørdag et torgmøte i sentrale Ludvika i Sverige. Aksjonen var svært vellykket, og tilbakemeldingene har vært meget positive.

frontbilde2-640x346

Den nordiske motstandsbevegelsen arrangerte lørdag et torgmøte i Ludvika i Sverige. Møtet fant sted klokken 13.00 i sentrum av Ludvika, og på plass ble det holdt taler av både Pär Öberg og Pär Sjögren.

Öbergs tale handlet om masseinnvandringen, og gikk igjennom hvilke det er som skaper disse enorme flyktningstrømmene, hvilke som tjener på det og at en geografisk omplassering av store folkegrupper absolutt ikke er en løsning på problemene.

Her følger noen utdrag fra hans tale:

Hvorfor velger da våre politikere å ha vidåpne grenser, er det av humanitære grunner? Nja, det er i hvert fall det man sier og mange innblandet tror sikkert det selv. Løser vi da noen verdensproblemer gjennom å ta hånd om alle disse mennesker? Er løsningen virkelig å geografisk flytte personer fra deres hjemland?

Nå har jeg stilt en del retoriske spørsmål som jeg skal rede ut. Først og fremst kan jeg si, at det å geografisk flytte rundt på mennesker IKKE er en en løsning på problemet. De problemene vi har, er helt åpenbart et ressursfordelingsproblem, kombinert med at det finnes krefter som tjener på at vi har en urettferdig verden. Uten fattige land finnes det ingen slavearbeidskraft til fabrikkene som produserer våre kapitalvarer hinsides alt hva gjelder arbeidsmiljøregler og miljøhensyn.

De erobringskrig vi for eksempel har sett i Irak, Libya, Afghanistan og nå senest i Syria – garanterer destabilisering i områder som kunne utgjøre en trussel mot den maktkabal som kontroller størstedelen av verdens ressurser. At de i tillegg kan passe på å røve til seg det man trenger, ser de på som en bonus. Disse krigene som man har ført i det liberale demokratiets navn har naturligvis skapt enorme flyktningstrømmer. I dag er omkring 50 millioner mennesker på flukt, det er flere en noensinne i menneskehetens historie. Disse flykter først og fremt på grunn av konflikter. Konflikter som har det til felles at krigsalliansen NATO er innblandet. Tenk dere 50 millioner mennesker på flukt. Er ikke dette en katastrofe for menneskeheten? Burde ikke menneskeheten utvikles framover, i stedet for bakover?

Samme krefter som skaper disse krigene og tjener på de, har også mage til å propagandere for masseinnvandring til land som for eksempel Sverige. Vi får ta hånd om ofrene for deres forbrytelser mot menneskeheten. En slu måte utnytter de vår samvittighet i sine propagandakampanjer, og for oss til å føle skyld. Vår evne til empati utnyttes for å få oss til å akseptere, og til og med jobbe for, en langsom biologisk utryddelse av oss selv.

Ludvika1-460x244

Samtidig som Öberg holdt tale, delte aktivister og medlemmer fra Motstandsbevegelsen ut flyveblader til befolkningen i Ludvika. Over hundre mennesker hadde stoppet opp, satt seg ved parkbenker og stod oppreist for å høre Motstandsbevegelsens representanter tale.

Etter Öbergs tale var det Pär Sjögrens tur. Hans tale handlet om den brutale gruppevoldtekten som fant sted i Ludvika bare for noen uker siden, hvor samtlige åtte mistenkte gjerningsmenn var asylsøkere fra Eritrea. Les mer om saken HER.

Her er to utdrag fra Sjögrens tale:

Atter igjen har det hendt. Det som ifølge de som propagandere for masseinnvandringen, kun er enkelttilfeller. En gruppevoldtekt har funnet sted. Også denne gangen med KUN såkalte flyktninger som mistenkte gjerningsmenn.

Ingen blir overrasket lenger, da det i lang tid er et faktum at det er slik det er, når det gjelder gruppevoldtekter. For tre år siden stod jeg her, akkurat på denne plass, og holdt tale etter at en gjeng flyktninger hadde tatt livet av en småbarnsfar i et helt uprovosert angrep.

Ludvika2-460x244

Etter talene var over ble det tid for debatt, og de som var villige fikk nå mulighet til å debattere mot Motstandsbevegelsens representanter. Noen få tok motet til seg og gikk frem for å stille noen spørsmål. Nordfront vil i løpet av søndagen publisere en film som viser hvordan dette gikk.

Før Öberg skrudde av høyttaleranlegget spurte han publikum om det ikke fantes noen som var tilstede som var FOR masseinnvandring, hvorpå en fra publikum ropte ut: «NEI!».

Til venstre: Pär Öberg diskuterer med en meningsmotstander. Til høyre: Journalister fra Sveriges statskanal.
Til venstre: Pär Öberg diskuterer med en meningsmotstander. Til høyre: Journalister fra Sveriges statskanal.

Med dette overstått fortsatte Motstandsbevegelsens aktivister og medlemmer å dele ut flyveblader og diskutere med lokalbefolkningen. Samtlige av deltakerne kunne i etterkant rapportere om et svært hyggelig og positivt møte med befolkningen i Ludvika.

Film(er) fra Torgmøte i Ludvika vil bli publisert senere på søndag.