Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen i Media

Motstandsbevegelsen i Media

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  Lørdag 14. januar gjennomførte Motstandsbevegelsen en aksjon i Ørland og Bjugn, noe som har vekket veldig sterke reaksjoner i lokal media. Adresseavisen publiserte i dag to artikler om organisasjonen der de tar opp det faktum at vi nå har etablert oss i Trondheim.

mmabb

Media og antirasister

Adresseavisen skriver at i følge SÄPO (svenske PST) så er Svenske Motstandsbevegelsen den største trusselen mot rikets indre sikkerhet, og henviser til Bonnier-kanalen TV8 som kilde. Adresseavisen har selv ikke pratet med SÄPO, men tatt det fra en TV-kanal som selv heller ikke oppgir noen kilde for sin anklagelse mot organisasjonen.

Svein Andre Eiriksen, lokal leder for SOS Rasisme på Fosen står frem i Adresseavisen og uttaler seg om Motstandsbevegelsen: «Det vi har funnet om denne gruppen er at de er kjent for å være ekstremt voldelige.» Vi ringte Adresseavisen og spurte om de hadde noen bevis for dette, og om de kunne referere til noen eksempler der aktivister hadde blitt dømt for vold i sammenheng med politisk aktivisme. Noe de ikke kunne. Ettersom det ikke finnes. Svein Andre Eiriksen hadde vist en youtube video som kilde får sin anklage.

For øvrig finnes det ingen video av oss på youtube, og vi kan dermed konstatere at Adresseavisen og Svein Andre Eiriksen sprer løgner.

Det er alvorlige anklager som SOS Rasismes lokale leder sprer om oss, og om det samme skulle blitt sagt om noen annen politisk organisasjon eller parti, så ville det aldri ha blitt publisert, ettersom det ikke eksisterer bevis for deres anklager. Da dette handler om en organisasjon som utgjør en opposisjon mot det rådende systemet, da virker løgn være et akseptert virkemiddel.

I avisen Fosna-Folket står Kay-Arne Schjetne frem, og påstår at Motstandsbevegelsen: «…direkte oppfordrer til fysiske handlinger mot innvandrere». Noe som selvfølgelig er direkte løgn, som han anvender seg av for å svartmale organisasjonen. Kay-Arne Schjetne skal kommende tirsdag delta i fakkeltoget sammen med SOS Rasisme Fosen, AUF og noen andre organisasjoner mot Motstandsbevegelsens etablering på Fosen og har derfor en politisk agenda med sine uttalelser.

Ann Iren Hammertrø, nestleder i Fosen SOS Rasisme vil at foreldre til de som søker medlemskap skal banke neven i bordet og opplyse sine barn om at Motstandsbevegelsen er en voldelig gruppe, og at det er svært vanskelig å komme seg ut av organisasjonen om man først er blitt medlem, og at det kan få alvorlige følger for vedkommende. Hva slags belegg Ann Iren Hammertrø har for sine påstander skriver ikke Fosna-Folket noe om, og vi får derfor anta at det er hennes egne fantasier hun baserer sine uttalelser på.

SOS Rasisme er forøvrig en organisasjon som er styrt av kommunister og medlemmer av Tjen Folket. SOS Rasisme ble i november ifjor, dømt for svindel og bedrageri og ble dømt til å betale tilbake penger som de hadde fått utbetalt av den norske stat. Vi har altså å gjøre med en organisasjon som som ikke går av veien for å benytte løgner for å oppnå sine politiske mål.

Adresseavisen og Fosna-Folket agerer som talerør for denne organisasjonen, uten å granske det som blir sagt kritisk. I våre øyne er dette dårlig journalistikk. Det råder ingen tvil om at disse aviser har en agenda mot oss i Motstandsbevegelsen, som de lar styre sin journalistikk.

Noe annet hadde vi dog ikke forventet oss, ettersom vi vet hvordan media fungerer, og hvilke krefter som ligger bak. Det finnes derfor ingen anledning for oss i Motstandsbevegelsen for å snakke med journalister.

Hva gjør de så for å bekjempe oss?

Jo, man anordner et fakkeltog og engasjerer skoler for å få med seg elever som ikke har en anelse om hva Motstandsbevegelsen står for. I Fosna-Folket sier Ann Iren Hammertrø at rektorene oppfordrer sine elever til å ta et politisk standpunkt. I følge norsk lov så er det opp til hver og en og bestemme hvilket politisk standpunkt man ønsker å ta, og skolens personal skal absolutt ikke påvirke elevene i noen politisk retning. Mon tro om dette innebærer noen konsekvenser for disse rektorene? Selvfølgelig ikke! Motstandsbevegelsen er jo en nasjonalsosialistisk organisasjon og mot oss er det fra systemets side tillatt å benytte alle metoder!
Det har vi fått bevis for i dag!

Motstandsbevegelsen 2012

Hva gjør vi så? Legger vi oss ned i frykt av denne skremselspropaganda? Nei! Vi kjemper videre! Rakrygget står vi for vårt budskap og fortsetter vår aktivisme!

Kampen går videre!

Kilder:
Protesterer mot nynazister
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/…760759.ece
http://www.adressa.no/nyheter/sortrondel…760448.ece