Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Motstandsbevegelsen inntok København

Motstandsbevegelsen inntok København

0

DEMONSTRASJON Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte lørdag den største nasjonalsosialistiske samling i København siden andre verdenskrig, da omkring 80 nordiske nasjonalsosialistiske aktivister fra Danmark, Sverige og Norge inntok Kultorvet for å holde tale og dele ut flyveblader.

Lørdag den 6. april samlet aktivister fra Danmark, Sverige og Norge seg like utenfor København til det som skulle vise seg å bli en suksessfull manifestasjon – og den største nasjonalsosialistiske samling siden andre verdenskrig – i hjertet av København.

Arrangementet var arrangert av Motstandsbevegelsens danske gren som den hittil største offentlige flyvebladsutdeling på dansk jord.

Ved 13-tiden beveget aktivistene seg fra Østre Voldgade bort mot Kultorvet. Det var på dette tidspunktet spredt politioppbud, og med fanene utrullet marsjerte aktivistene til Kultorvet.

Ved ankomsten til det travle Kultorvet ble aktivistene møtt av et fåtall politibetjenter, som fikk vite at Motstandsbevegelsen var kommet for å dele ut flyveblader til folket, og lot tilsynelatende flyvebladsutdelingen gå i gang. Aktivistene begynte å sirkulerte blant folket på torget og gav de interesserte flyveblad. Men da Jacob Andersen, redesjef for Rede 3, satt i gang med sin tale gjennom en kraftig megafon, lot politiet ikke lenger aktiviteten foregå uhindret.

Politiet forsøkte å ta seg frem til taleren og stanse talen. Aktivistene slo dog hurtig en ring rundt Andersen og forhindret politiet i å nå til ham, og talen kunne forsette til sin slutt. Talen handlet om folk og identitet, de nordiske verdiene og det folkefiendtlige liberale demokratiet.

Etter talen kunne flyvebladsutdelingen fortsette, men politiet – nå i større antall og kledd i opprørsutrustning – krevde at aktivistene skulle gjennomføre aktiviteten i et lite og politiavsperret område langt fra folket på torget. Dette aksepterte Motstandsbevegelsens aktivister ikke og valgte heller å sette kursen bort fra torget. Aktivister stilte seg raskt opp i geledd og beveget seg ned en av sidegatene på torget. Her blokkerte politiets opprørsutrustede betjenter veien. Aktivistene vende om for å ta en annen rute, men ble atter igjen blokkert da de for andre gang nådde Kultorvet. Her ville politiet gripe aktivistene og det oppstod lettere tumulter før aktivistene brøt seg bort fra politiet og marsjerte bort fra torget.

Manifestasjonen på Kultorvet hadde vært en suksess. Rødingene klarte ikke å samle flere enn en håndfull skrikende, syngende og sørgelige motdemonstranter, som aldri våget seg nærmere enn 50 meter. Politiet fant ut at aktivistene i Den nordiske motstandsbevegelsens står sammen og når én politibetjent uprovosert tar tak i, dytter eller puffer – så svarer hele gruppen med aktivister igjen. Og folket lærte, at Den nordiske motstandsbevegelsen, som en pan-nordisk organisasjon, er i stand til å marsjere gjennom København, og på suksessfullt og kraftfullt vis henvende seg til folket og forsøke å slå bindet fra øynene deres.